تاثیر رایحه در خرده فروشی

کاربرد رایحه در خرده فروشی ها

 از شناخته‌شده‌ترین رایحه هایی که ضمن خاصیت درمانگری قابلیت استفاده در مراکز تجاری عمومی و فروشگاه های خرده فروشی را نیز دارند عبارتند از: دارچین، رزماری ، چوب صند...
مدیریت خرده فروشی

عناصر تاثیرگذار در افزایش مشتری در خرده فروشی

در محیط بسیار رقابتی امروز، تمامی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی راز ماندگاری شان را در جذب مشتری بیشتر، تلاش در جهت حفظ و نگهداشت آن و تکریم واقعی مشتریان جهت وفاد...