رهبری هوندا

ارتباط دو سویه؛ گفت و شنود با کارکنان

در عصری زندگی می کنیم، یعنی عصر سرعت ، فضا و ماهواره بی درنگ می توان با هزاران کیلومتر دورتر ارتباط برقرار کرد.   ما با وجود توانایی های مان در  انتقال اطلاعات به دو...