مزایای تبلیغات در دوران رکود اقتصادی

شاید بهترین نقل قول درباره تبلیغات در دوران رکود اقتصادی از سام والتون ، بنیانگذار وال مارت باشد. وقتی از او سوال شد ، “نظر شما در مورد رکود اقتصادی چیست؟” او پا...