بازاریابی برای کودکان

بازاریابی برای کودکان

کودکان بخش بزرگی از بازار را در دنیا تشکیل می دهند. برآورد شده که همه ساله کالاهایی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار، برای کودکان ۵ تا ۱۴ ساله، خریداری می شوند و علاوه بر این، ک...