داستان برند زیپو

برند زیپو Zippo

فندکي که هيچ گاه با وزش باد خاموش نشد سال‌ها قبل، فندک به عنوان وسيله‌اي قابل حمل‌ونقل براي روشن کردن آتش، جاي خود را در ميان مردم جهان باز کرد و مردم آن را به رسميت ...