مدیریت خرده فروشی

عناصر تاثیرگذار در افزایش مشتری در خرده فروشی

در محیط بسیار رقابتی امروز، تمامی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی راز ماندگاری شان را در جذب مشتری بیشتر، تلاش در جهت حفظ و نگهداشت آن و تکریم واقعی مشتریان جهت وفاد...