کوچینگ و اصول آن ” Coaching “

مربیگری یعنی : صداقت بیشتر ، احترام بیشتر کارکنان در تمام سطوح ، اتحاد و روابط حرفه ای و مهارت های بهتر برای دستیابی به اهداف استراتژیک این مقاله نکات مهمی بر صلاحیت م...
یادگیری

یادگیری

 دو عامل اصلی تعیین کننده رفتار عبارتند از: یادگیری و توارث. کلیه رفتارهای انسان و سایر پستانداران تحت تاثیر یادگیری است، اما هر رفتاری، شرطی یا غیر شرطی، از اساس تحت...
مشاوره

مشاوره

مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ یک موضوع است که بین مراجع (کمک‌گیرنده) و متخصص (مشاور) انجام می‌گیرد. مشاوره در موضوعات و زمینه‌های مختلف علمی و برای اهداف گوناگ...
مثبت اندیشی

آیا مثبت اندیشی بیش از حد مدیران خوب است؟

آیا می‌توان بیش از اندازه مثبت فکر کرد؟ بله. به نحو بسیار مثبتی می‌توان بیش از اندازه مثبت فکر کرد. اخیرا طی واقعه‌ای نزدیک به 24 نفر از کسانی که خودشان را مثبت‌اندیش...
سایت ساز