تیپ های رفتاری در کارتون

تیپ های رفتاری در شخصیت های کارتونی

    برای شناسایی تیپ رفتاری و ارزیابی واکنش ها به کنش های محیطی در چهار بعد نیروی انسانی را مورد ارزیابی قرار دهید که شامل موارد ذیل می‎باشد: 1- نوع برخورد ما با دن...
تاثیر گروه خونی در کسب و کار

تاثیر گروه خونی بر رفتار افراد و کسب و کار

گروه خونی نقش موثری در انتخاب افراد در سازمان دارد . وقتی صحبت از سازمان می شود مسلما موارد همچون : سلسله مراتب خلاقیت مدیریت رهبری وظیفه شناسی سازماندهی هدفگرایی نقش...
استخدام صحیح

استخدام موفق

  یکی از مهمترین وظایف مدیریت هر سازمان آن است که با اختصاص بودجه ی کافی و جلب همکاری متخصص روانشناس کار و به ویژه روانشناس کارکنان، شرایطی را به وجود آورد تا بهترین ا...