تفویض اختیار در برابر تمرکز زدایی

تفویض اختیار در برابر تمرکز زدایی

نداشتن تفکر تفویض اختیار در سازمان‌ها مشکل بیشتر سازمانهای خصوصی نداشتن تفکر تفویض اختیار به افراد زیر دست می باشد، که در این خصوص باید به مدیران تا حدودی هم حق داد ...
دوره های عمر سازمان

دوره طفولیت سازمان

اگر سازمان در دوره طفولیت تولید گرا باشد در دوره رشد سریع به بازار گرایش پیدا می کند. البته این چرخش به معنی ایجاد سازمان بازاریابی نیست بلکه چرخش به سمت فروش محصولات ...