معیار اریابی مصرف کننده

 قضاوت های فردی و معیارهای ارزیابی

 عدم توانایی مصرف کنندگان به ارزیابی صحیح بسیاری از محصولات می‌تواند منجر به شکل‌گیری خریدهای نامناسب برای آنها شود. این موضوع یکی از مهمترین نگرانی‌های نهادهای ق...
سمبل در بازاریابی

تاثیر سمبل ها در بازاریابی و فروش

برای یک آمریکایی دیدن نوزادی که لباس صورتی پوشیده به معنای دختر بودن نوزاد است و لباس آبی برای او مفهوم پسر بودن نوزاد را می رساند. این فرضیات ممکن است در بسیاری از نق...
بینش متری در خرید

بینش مصرف کننده

آیا شما آنچه را  فکر می‌کنید می‌دانید؟ واقعاً میدانید؟  نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که اعتماد به نفس مصرف‌کنندگان نسبت به دانسته های خودشان بسیار زیاد است و تصور ...