برندسازی عاطفی - رنگ برند

 رنگ ها در برندسازی

 قرمز به معنای کوکاکولا است، آبی به معنای پپسی است، سبز یعنی دوستدار طبیعت، بنفش یعنی تجمل و تمامی این اطلاعات بدون هیچ تلاش آگاهانه کسب می شوند. اما یک مدیر باید اطم...