جهانی شدن کوکا کولا

جهانی شدن – کوکاکولا پیشرو است

تردیدی نیست که  کوکاکولا با بازاریابی جهانی بیگانه نیست. این شرکت که از دیرباز بازار جهانی نوشابه های غیر الکلی را در اختیار دارد در  بیش از ۲۰۰ کشور فروش می کند. در و...