استراتژی آشفتگی

استراتژی آشفتگی

اگر نام تجاری شما در مجموعه فراخوانده شده مصرف‌کنندگان بازار هدف قرار نداشته باشد و مصرف کنندگان برای خرید از فرآیند تصمیم‌گیری صوری  استفاده کنند یا به عبارتی رقب...
استراژی تثبیت

استراتژی تثبیت

 اگر مصرف کنندگان بازار هدف نام تجاری را از روی عادت خریداری کنند و به آن خو گرفته باشند استراتژی بازاریابی آن این است که این رفتار را در آنها حفظ و تثبت کنند . این مسئ...
هدایای تبلیغاتی - بازاریابی

مزیت بازاریابی با بهره گیری از هدایای تبلیغاتی

کلیدی‌ترین ارزش هدایای تبلیغاتی در قابلیت های منحصر به فرد آنها در جهت انتقال یک پیام شرکت به مخاطبان هدف است. از آنجایی که این کالا ها اغلب به صورتی طراحی می شوند که ...