تاثیر نگرش سیستمی بر موفقیت کسب و کارها

  سیستم‌ها مجموعه‌ای از اجزا و عوامل هستند که به‌طور مرتب با یکدیگر تعامل داشته تا کل مجموعه یا سیستم را به‌سمت هدفی مشخص هدایت کنند. وجود یک تفکر واحد برای هدایت...