خرده فروشی

 خرده فروشی ها

 کلیه فعالیتهای فروش مستقیم کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی برای مصارف شخصی و غیر تجاری را خرده فروشی می گویند. بسیاری از موسسات با روش‌های متفاوتی به کار خرد...