خودارزیابی

چگونه مشتریان را بسوی کسب و کارمان سرازیر کنیم؟

1- بر روی علاقه مندی ها، نیاز ها و خواسته مشتریان تان تمرکز کنید: فروختن به مشتری و یا متقاعد کردن او به خرید، مثل دوچرخه سواری می ماند. سعی کنید در جاده ای مستقیم و سرسب...