لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین

سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالا در ایران چقدر است؟ بررسی وضعیت اقتصادی و نیز فضای کسب‌وکار ایران (که تولیدکنندگان یکی از اجزای این فضا می‌باشند) نشان م...