استراتژی انتخاب نام تجاری

 ایجاد نام تجاری و طرح نام تجاری شرکت (LOGO)

نمی‌خواهیم با شکسپیر مخالفت کنیم آن جایی که می گوید: ” گل رز به هر اسم دیگری که باشد همچنان بوی خوش گل میدهد”. اما بازاریابان به این حرف چندان اعتقادی ندارند. در ...