طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی – نمودار سازمانی

 ساختار سازمانی در نمودار سازمانی نمایان می شود. نمودار سازمانی یک نماد قابل رویت، از کل فعالیت ها و فرایندهای سازمان است. در تعریف ساختار سازمانی به سه رکن اصلی اشار...
زیست شناسی کسب و کار

زیست شناسی کسب و کار

زمان زیادی است که افراد به گونه‌ای در مورد نهادها و سازمان‌ها صحبت می کنند انگار که ماهیت زیستی دارند؛ مثل موجودات زنده اند. بنابراین کنایه زیستی نیز چیز جدیدی نیست....
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در یک نگاه

نیازمندی های شغل منعکس کننده وظایف ، تعهدات و مسئولیت های متفاوت مشاغل است، نیازمندی های شغل در جای خود، عملیات منابع انسانی را که توسط مدیر اجرا می گردد و شامل استخد...
سایت ساز