طراحی فضای خارجی خرده فروش ها

طراحی فضای خارجی خرده فروش ها (مغازه ها و فروشگاه ها)

 پس از انتخاب مناسب برای مکان خرده فروشی (فروشگاه یا مرکز خرید) لازم است تا در مرحله بعد برای طراحی مطلوب عناصر بیرونی فروشگاه تمرکز نمود. برخی از مواردی که در طراحی ف...
مدیریت خرده فروشی

عناصر تاثیرگذار در افزایش مشتری در خرده فروشی

در محیط بسیار رقابتی امروز، تمامی کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی راز ماندگاری شان را در جذب مشتری بیشتر، تلاش در جهت حفظ و نگهداشت آن و تکریم واقعی مشتریان جهت وفاد...