اگر به دنبال تکمیل منابع انسانی خود هستید، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

اگر کارجو و به دنبال فرصت های شغلی هستید، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

اگر شماره ثابت ندارید، این فیلد را خالی بگذارید.
وضعیت تاهل نیروی مورد نظر؟
میزان تحصیلات نیروی مورد نظر(ضروری)
جنسیت نیروی مورد نظر
میزان سابقه کار مورد نظر
تخصص و تعداد نفرات مورد نظر را وارد کنید. مثال : راننده پایه دو - دو نفر منشی خانم - یک نفر
مثال : راننده پایه دو - حداکثر 15 میلیون تومان
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.
وضعیت تاهل
اگر شماره ثابت ندارید، این فیلد را خالی بگذارید.
میزان تحصیلات(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 3 MB.