ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

ارتباط موثر

 آیا این برایتان آشناست؟

  1.  تا حالا شده که صحبت کنید و اتفاق بیفتد مشتری احتمالی تان به کارهای شما نیاز دارد. (و شما درست همان موقع محصولتان را به او معرفی می کنید).
  2. به شدت خواهان فرصت کاری شماست. (و شما درست همان موقع محصول را به او معرفی می کنید) و به محض تمام شدن جلسه معرفی مشتری احتمالی به شما می گوید نه.

 چه اتفاقی افتاد؟ کجای کار اشتباه بود؟
 آیا این برایتان آشنا نیست؟
 این را به قیمت زمان و پول شما تمام می شود. پس چه زمانی برای حل این مشکل مناسب است؟ همین حالا چطور؟

 بیایید مرور کنیم:

  مشتری به کالا یا فرصت شما نیاز دارد و شما کالا و فرصت شغلی تان را به او معرفی می کنید ولی او در جواب می‌گوید نه واضح‌ترین توضیح این است:
 مشتری متوجه منظور شما نشده!

 در این جور مواقع که با مشتری احتمالی صحبت می کنید، شبیه کسی است که دارد با زبان خارجی صحبت می کند. مشتری پیام و منظور شما را درک نکرده است.

 اجازه بدهید یک مثال بزنم:

  1.  شما یک کالا یا خدمت عالی دارید.
  2.  شما یک مدیر فوق العاده حمایتگر دارید.
  3.  موسس شرکت شما روی آب راه میرود و البته وقتی که یخ زده باشد.
  4.  برنامه آموزشی شرکت شما عالی است.
  5.  پرداخت حقوق شرکت شما فوق العاده است.
  6.  شرکت فروشنده های برگزیده ماه را به سفر خارج از کشور می برد.

 این ها هیچ اهمیتی ندارد. اصلاً مهم نیستند. نه هیچ کدام از این‌ها اهمیت ندارند.

 برای اثبات این حرف سبد توزیع و یا پاورپوینت معرفی کارتان را بردارید و به یک شهر کوچک در پرتغال پرواز کنید. حالا شما زبان پرتغالی بلد نیستید و آنها نیز زبان شما را بلد نیستند.

 اکنون معرفی را کالا از کجا شروع میکنید؟
اینکه شرکتتان پاداش‌های خیلی عالیه می دهد مهم است؟
 اینکه شرکت شما ۳ درصد بیشتر پورسانت می دهد اهمیت دارد؟
 این که موسس شرکت شما روی آب راه میرود البته وقتی که یخ زده باشد مهم است؟
 این که شما ۷۷ صفحه گزارش تحقیقی از یک دانشگاه معتبر دارید که تاکید می کند کالای شما عالی است اهمیت دارد؟

 هیچکدام از آن چیزهایی که نظر شما مهم بودند اصلاً اهمیتی ندارند.
 نگرش شما، انگیزه شما، محصول شما، تحقیقات و خدمات شما، هیچ کدام اهمیت ندارد و در ساختن کسب و کار هیچ کمکی نمی‌کند مگر اینکه این مهارت را یاد بگیرید.

ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری
ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

مهارت صحبت کردن به زبان پرتغالی

 وقتی که قادر نباشید به زبان مشتری احتمالی صحبت کنید، هیچ کدام از مواردی که فکر می کنم در کسب و کارتان اهمیت دارند برای مشتری احتمالی شما هیچ معنی و اهمیتی ندارد.

 اگر شما بتوانید با زبان مشتری صحبت کنید همه چیز راحت می شود. مشتری بی رنگ چیزی را می بیند که شما می بینید. حالت صحبت کردن با دوستی که شما را درک می کند لذت می برید.

 وقتی که به زبان مشتری صحبت می کنید چه اتفاقی می افتد؟

 پیام شما خیلی سریع به قلب و ذهن مشتری منتقل می شود.
 می توانید چند جمله بگویید و مطمئن باشید که مشتری به جلسه معرفی شما خواهد آمد.
 تنها با چند کلمه بسیاری از مشتریان حتی قبل از این که اسم شرکت شما را بشنوند می خواهند که وارد سازمان شما می شوند.
 یادگیری زبان ، رمزی آسان است. فقط لازم است که از هر یک از چهار زبان مختلف چندین کلمه را یاد بگیرید، این بخش راحت کار است.
وقتی که کلمات مناسب را به کار می برید انگار که با مشتری تا برادر یا خواهر خونی هستید در کنار هم و مثل دو روح در یک بدن به سمت یک هدف مشترک می روید احساس فوق‌العاده‌ای است.

 یادگیری زبان رمزی ،مهارت نیست.  مهارت واقعی این است که بدانید مشتری کدام زبان رمزی را میفهمد.

زبان مشتری را بیاموزید تا بتوانید با تقویت این مهارت کسب و کارتان را شکوفا کنید 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی