ETEMAD
HOZHABROSADATI

The condition of treatment is the belief of the therapist

" به اعتماد طلوع بهتر "

عکس

مشاوره و تدریس

برای یافتن و یا ساختن راه فقط نباید بزرگ بود
بلکه باید با راه بلد همراه شد

عکس

بازاریابی و پیشبرد فروش

بازاریابی یعنی مغز سازمان
سازمان بدون مغز فقط نفس می کشد تا زنده بماند

عکس

مدیریت منابع انسانی

مدیریت ثروتهای پایدار و پول ساز سازمان

" شرط درمان کسب و کار ، دانستن دوره های عمرسازمان است "

برای بهبود شرایط کسب و کار شما
برنامه ویژه ای دارم ...!!

امروز یکی از دغدغه های بزرگ صاحبان کسب وکار و مدیران جوان رسیدن به قله های موفقیت کسب و کار یعنی برند می باشد . اما در اکثر مواردی که به عنوان مشاور و مدرس در سازمان های مختلف حضور داشتم آنقدر که تمرکز و نگاه مدیران به بالای قله های موفقیت بود هیچ توجه ای به زیر ساخت های سازمانی و مدیریت نداشتند و این مانند سازنده ساختمانی است که بدون توجه به استحکام و ستون های اصلی به فکر جایگاه چرخ بال در بالای ساختمان می باشد .
اگر می خواهیم کسب و کار موفق و یا مدیریت اثر بخشی در کارخانه ، شرکت ، موسسه و یا هرسازمانی داشته باشیم باید اصول آنرا بدانیم و برای مدیریت آن رفتار های مناسب در زمان های مناسب اتخاذ گردد .
انسان ، گیاه ، حیوان و سازمان متولد می شوند ، رشد می کنند ، به بلوغ می رسند و افول هم در نهایت در انتظار آنهاست ولی اگر در سازمان مدیریت خوبی داشته باشیم و ساختار یافته عمل نماییم افول تبدیل به مرگ سازمان نمی شود .

راه حل های ساده ای ، برای نیازهای پیچیده شما تدوین می کنم .

Home-1-Original-Ideas-Icon

آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی یعنی چالاکی و بالندگی سازمانی

Home-1-Adaptive-Images-Icon

اصول آراستگی

مديريت هزينه و بهره وري نتيجه آراستگي سازماني

Home-1-Timely-Deliverables-Icon

سوء مدیریت

تکامل یعنی هر چه بهتر بیشتر

آموزش وتغییر نگرش نیروی انسانی باید فرهنگ سازمان باشد.

آکادمی تخصصی بازاریابی و پرورش نیروی انسانی

نیروی آموزش دیده امروزه به عنوان یکی از ثروت های هر سازمان محسوب می شود

دکتر هژبرالساداتی

برنامه آموزشی ویژه صاحبان کسب و کار و جویندگان کار

برای در اوج بودن همیشه باید عالی بود ، برای عالی بودن ، باید در راستای چشم انداز تغییر کرد و برای تغییر باید یک همراه وجود داشته باشد که همیشه نوید بخش آرامش باشد تا بتوان تمرکز کرد ، تفکر کرد و حرکت ،

آخرین مقالات

آخرین مقالات حوزه مدیریت ، آموزش برای همه

آخرین پادکست ها

شنیدن آخرین پادکست ها

آخرین ویدئو ها

مشاهده آخرین ویدئو های آموزشی

آخرین محصولات

سرمایه گذاری برای موفقیت