رهبری را در سازمان چگونه شکل دهیم ؟

همسو سازی کردن در سازمان یا همان رهبری ، بزرگترین نقطه ضعف در کسب و کار ها می باشد ، امری که مدیران به لحاظ جایگاه سازمانی آنرا نادیده می گرند ، و تصور می کنند تفاوتی بین رهبر و مدیر وجود ندارد .

 اقدامات، بلندتر از کلمات صحبت می کنند:

  • این یک راز نیست مردم چیزهایی را باور می کند که ببنند حتی بیشتر از آنچه آنها میشنوند، بر آنها تاثیر میگذارد.
  • بنابراین، اقدامات را انتخاب کنید.
  • وقت خود و دیگران را در مکالمات بی پایان در مورد برنامه های خود هدر ندهید.
  • فقط برنامه ها را بفهمید و قدام کنید و مطمئن شوید که همه آن را می بینند.