انواع پیام های تبلیغاتی

انواع پیام های تبلیغاتی

– پیام های معرفی کننده یا آگاه کننده1

هدف از ارسال این گونه پیام ها، معرفی محصول جدید، ورود به بازارهای تازه ، اعلام مصارف جدید، مقابله با شایعه ها، تغییر قیمت، ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب از بنگاه اقتصادی یا محصول یا خدمت، رفع نگرانی های مصرف کننده، اعلام شرح خدمات، اعلام نحوه کار کالا یا دستگاه و بالاخره خنثی کردن تبلیغات رقباست.

– پیام های متقاعد کننده 2

هدف از ارسال این گونه پیام ها، متقاعد کردن، قبولاندن و مجاب کردن مشتری به انتخاب کالا یا بنگاه یا مارک است. این پیام ها معمولاً در دوره رشد و یا بلوغ منحنی عمر محصول و یا PLC و در شرایط رقابتی ارسال میشوندو تاکید آنها بر ویژگی ها3 ، مزایا 4 و منافع کالا برای مشتری5 می باشد.

پیام های تبلیغاتی

– پیام های تکرار کننده یا یادآور 6

هدف از این پیام ها یادآوری به مشتریان گذشته و جلب وفاداری آن ها و تثبیت موقعیت محصول در بازار است. این پیام ها در دوره بلوغ در Plc ارسال می‌شوند.

– پیام های چالشی 7

هدف از این پیام ها ایجاد سوال یا چالش در ذهن مشتری قبل از عرضه در بازار و یا همزمان با آن است. بدین ترتیب که با ایجاد سوال یا چالش در ذهن مشتری ، این پیام ها اثر گذاری ارتباطی قابل توجهی دارند و مخاطب تا مدتها کالا یا خدمت مورد بحث را (پس از شناسایی) فراموش نخواهد کرد .

رسانه ها را می‌توان به گروه های زیر تقسیم کرد :

 • رسانه های الکترونیک مانند رادیو ، تلویزیون ، اینترنت و گوشی موبایل
 • رسانه های چاپی مانند روزنامه ها ، مجله ها ، سالنامه ها
 • رسانه های محیطی مانند تابلو های کنار جاده شهری و برون شهری.
 • تابلو های سردر مغازه ها ، تابلو های روی ساختمان ها ، بالن ها و احجام هوایی
 • محیط های نمایشگاهی
 • رسانه های داخل محل های فروش مانند تابلو های آویز سقفی، تابلوهای نصبی روی کتیبه ها
 • وسایل نقلیه و مترو ها
 • اوراق چاپی توزیعی مانند آفیش، تراکت ، بروشور
 • هدایای تبلیغاتی
 • مراسم و رویدادهای ورزشی، اجتماعی ، فرهنگی و یا خیریه

انواع مخاطبین می تواند شامل همه افراد و سازمان ها در سطح یک کلاس، یک خانواده ، یک شهر ، یک کشور یا جامعه جهانی باشد. مهم ترین بحث در مورد تبلیغات این است که قبل از هر چیز مخاطب آن شناخته شود و معلوم باشد که چه پیامی را با چه هدفی برای کدام مخاطب ارسال می کنیم. بدیهی است پس از شناسایی و هدف گیری مخاطب باید رسانه را انتخاب کرد و منطقاً هر شعار و هر پیامی را نیز توسط هر رسانه ای نمی توان ارسال کرد.

دریافت پیام بدان معنی است که :

 • رسانه مورد نظر در دسترس و فعال باشد.
 • مخاطب مورد نظر در معرض دریافت پیام باشد.
 • مخاطب مورد نظر به پیامی که از رسانه پخش میشود ، توجه کند.
 • حواس پنج گانه مخاطب می تواند پیام را دریافت کند.
 • درک پیام به معنی ترجمه و تفسیر و تفهیم پیام است .
 • عکس العمل هایی که از مخاطب انتظار میرود می تواند به ترتیب زیر پیش بینی شود :
 • مخاطب ناآگاه نسبت به کالا یا خدمت تبلیغ شده آگاه شود.
 • مخاطب آگاه پس از دریافت پیام های بیشتر و تکرار پیام ها نسبت به نوع ژنریک یا طبقه کالا یا خدمت خاصی تمایل پیدا کند.
 • در مخاطب مورد نظر پس از دریافت پیام مختلف از فرستنده های مختلف نسبت به نوع ومارک خاصی از کالا یا خدمت ترجیح به وجود آید. بدیهی است دراین مرحله باید تفاوت ها و تمایزهای یک کالا یا خدمت به اطلاع مخاطب مورد نظر برسد.
 • نهایتاً اینکه مخاطب پس از ترجیح ، بنگاه خاص یا کالای خاص یا مارک خاصی را انتخاب و عمل خرید را انجام دهد.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی