تکان دهنده باشید

تحریک مشتری با هیجانات

مشتریان را با هیجان ارضا کنید و وفاداری و اعتماد آنها را به دست آورید و مطمئن شوید در محدوده کسب و کار شما حرکت می کند

 

 برای ایجاد هیجان در مشتری می توانید رویکرد زیر را اتخاذ کنید:
 هیجانات مشتری را مدیریت کنید
 تا حدودی به مشتری استرس وارد کنید
 فیلم هایی را به آنها نشان دهید که آنها را به  یک سفر خیالی ببرد

در  مرحله اول طول یک ثانیه توجه مشتری را به خود جلب کرده اید.  توانسته سر راه مشتری ایستاده و او را  متوقف کنید ، در مرحله دوم در طول یک دقیقه با وعده دادن چیزهای بهتر مشتری را از مسیر خود خارج کرده اید . حالا مشتری مقابل شما ایستاده است، او را بنشانید ،  یک ساعت زمان دارید تا مشتری را متحول کنید ، او را تصرف کنید و از او بخواهید پیشنهادی را که برای فروش به او در نظر گرفته‌اید بیازماید .  شما باید مشتری را در طول مصرف محصول و بعد از آن به تحریک وادارید و وفاداری و اعتماد را به دست آورید و مطمئن شوید او در محدوده کسب و کار شما حرکت می کند.

 

هیجانات مشتری

 هیجانات مشتری را مدیریت کنید:

مطالعه مغز یا ظهور تکنولوژی های تجزیه و تحلیل ترشح ( درونی در بدن ) به درک هیجانات کمک می کند.
 مشتریان با حس ششم تصمیم می گیرند. نیمی از تصمیمات آنها غیر منطقی و هیجانی است ، مدیر بازاریابی باید با هیجانات مشتری همانند دلایل خرید او برخورد کند. به طوری که باید استرس، ترس ، تنفر، جذابیت ،لذت ، ناراحتی ، پشیمانی ، افسوس و اطمینان مشتری را مدیریت کند. آگاهی کامل از نحوه عملکرد مغز  برای مدیریت احساسات مشتری بسیار مهم است.
ماشش حالت هیجانی پایه داریم که هر یک حالت بخصوصی را بر روی چهره ایجاد می‌کند. ترس ، لذت،  ناراحتی ، شگفتی ، نفرت و خشم از تاملات بازاریابی یا به عبارتی دریچه هایی به حافظه مشتری هستند . تمامی پروژه های انجام شده بر روی مغز بر اساس تکنیک‌های مختلفی که در بالا اشاره شد به طور قابل توجهی امکان بهبود تحلیل و درک هیجانات مشتریان را فراهم می سازد. استرس پایه همه هیجانات است که با افزایش قابلیت اطمینان اندازه گیری می شود.

 استرس تحریک کننده ریشه همه هیجانات:

 این در حالی است که مدیر بازاریابی بداند آیا مشتریان تحت استرس قرار گرفتند یا خیر؟
 همچنین این که آیا محصول یا پیام آنها میزان تردید مشتریان را افزایش کاهش می دهد؟

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی