شکست نام های تجاری

برندینگ و برندسازی

  برند را بزرگتر از حد و اندازه‌های بازار آن جلوه ندهید.
شرکت سونی در استفاده از تبلیغات جنجالی و پر هیاهو راه افراط را در پیش گرفت اما در نهایت به نتیجه معکوسی دست یافت.تام پیترز ، یکی از استادان برجسته ساخت برند در این خصوص بیان می‌کند که قدرت ،چیز خوبی است اما قدرت بیش از حد می‌تواند زیان بخش باشد. این دیدگاه از سوی یکی از اساتید مخالف ساخت برند به نام نائومی کلاین نیز تایید شده است. او در کتاب خود با نام “مارک ممنوع “بیان می‌دارد که اشتیاق مفرط به هم‌افزایی زیر بار سنگین تعهدات انجام نشده در هم خواهد شکست.

نام تجاری

تمرکز  روی محصول نهایی؛ این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که ساخت برند بیش از آن که به حقایق یک برند مرتبط باشد به نوع استنباط عمومی از آن مرتبط است. اگر  محصول نهایی فاقد هر گونه مشخصه مثبتی باشد استنباط عمومی از برند شما همیشه منفی خواهد بود.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی