طراحی شغل، سبک ساتورن

طراحی شغل - منابع انسانی

متخصصین صنایع معتقدند که شرکت ساتورن شعبه جنرال موتورز، تاثیر قابل توجهی بر بازار اتومبیل گذاشته است. توجه به این نکته ضروری است که در سال 2001 شرکت ساتورن از شرکت های تولید کننده دیگر فروش بیشتری داشته و این مساله شامل هوندا پیشتاز دوسال قبل نیز بوده است. طی پانزده سال این نخستین باری بود که یک سازنده آمریکایی ماشین ادعای شماره یک بودن می کرد. علاوه بر آن هفتاد درصد فروشندگان ساتورن در دومین انتخاب ماشینی را خریده بودند که از جنرال موتورز نبود. در سال 2001 شرکت ساتورن ششمین تولید کننده میان تولیدکنندگان از نقطه نظر رضایت خریداران که تجربه ی فروش و تحویل با ساتورن داشتند قرار گرفت. مدل های اشرافی اکسوز، کادیلاک و مرسدس بنز بود که ساتورن را پیشتاز کرد.

 

طراحی شغل

 

ساتورن این نتایج را با تعویض روش های سنتی تولید به دست نیاورده است بلکه از روشهای طراحی شغل ، ساخت و تولید هنرمندانه شامل ارگونومی، مهندسی صنعتی و مشارکت پرسنل استفاده کرده است. مثلاً کارگران به جای ایستادن بر زمین سخت بر روی کف ها چوبی ایستاده اند اتومبیل از خط مونتاژ با حرکت نرم هیدرولیک عبور می کند و با دستگاه های هیدرولیک بلند میشود و دارای قابلیتی است که به کارمندان اجازه می دهد که ماشین را بالا و پایین ببرند تا به قدشان متناسب شود . به کارمند اجازه داده میشود که ارتفاع کف را تنظیم نماید و برای تکمیل این وظایف شش دقیقه به آنها وقت داده میشود. در خطوط مونتاژ سنتی کارمندان کمتر از یک دقیقه  برای انجام امورات شخصی وقت دارند.

مهندسین صنایع با نوار ویدئویی ،کارکنان را در عمل برای جستجو و پیدا کردن حرکات زائد مشاهده می کنند. در عوض کارکنان حرکات بدنی شان یک سوم کاهش می یابد و در نتیجه انرژی کارکنان کمتر هدر می رود.

مدیران ساتورن معتقدند که ایجاد تیم های درگیر یکی از عوامل کلیدی موفقیت کمپانی است. تیم ها یکی از قطعات اصلی در ساخت سازمانی ساتورن هستند. در بخش تولید کارکنان در تیم های پنج تا پونزده نفر قرار می گیرند که خودشان را اداره می کنند. هر تیم رهبری را انتخاب می کند که مشاور تیم کار محسوب میشود . تیم ها تصمیماتی را درباره زمان بندی، استخدام ، بودجه ریزی، تنوع تولید و کیفیت می گیرند.

تصمیمات با مشورت و به روش توافق جمعی اتخاذ میشود و هفتاد درصد افراد باید موافق آن باشند و از هر تصمیمی که گرفته میشود باید صددرصد پشتیبانی شود.

تیم برای اطمینان از حداکثر اثر بخشی خودشان را نظارت و ارزیابی می کنند. برای مثال یک عضو تیم ممکن است تلفات کاری را کنترل کند و گزارش های هفتگی را در مورد اصراف کارکنان بگیرد. اعضای تیم از هزینه ی بخش ها اطلاع دارند و می توانند هزینه اضافه شده از کالاهای هدر رفته را محاسبه کنند. قابل توجه است که هر تیم بطور یالانه میزان منابعی را که برنامه هایشان در طی سال استفاده می کنند پیش بینی می کنند . تیم ها بطور ماهانه ، تلفات را در عوامل بودجه شده حتی قبض های تلفن، دریافت می کنند. گروه هایی از کارکنان، مشاوران واحد کاری نامیده میشوند. مشاوران به عنوان مشکل گشایان و هماهنگ کنندگان برای همه تیم های کاری در هر سه واحد کسب و کار بکار می روند. کل مجتمع سازمان توسط کمیته ی مشاوره ای متشکل از نمایندگان مدیریت و اتحادیه از هر واحد کسب و کار سرپرستی میشود. در راس ان کمیته فعالیت استراتژیک قرار دارد که مسئول برنامه ریزی های بلند مدت و سیاستگذاری برای کمپانی می باشد.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی