مزایای تبلیغات

مزایای تبلیغات

برای تبلیغات مزایای مختلفی از جانب صاحب نظران نگاشته شده است. ذیلاً به چندین مورد از مزایای تبلیغات اشاره میشود:

 • افزایش حجم داد و ستد و تجارت
 • افزایش درآمد عمومی
 • کاهش ریسک تولید
 • افزایش سود در بلندمدت
 • افزایش فروش در کوتاه مدت و بلند مدت
 • توسعه تکنولوژی
 • بهبود اجباری کیفیت
 • افزایش سرمایه گذاری
 • استاندارد شدن محصول
 • افزایش اطلاعات و تقویت فرهنگ عمومی
 • تنوع کالاها و خدمات
 • تشویق نوآوری و به کار بستن خلاقیت ها
 • تغییر شکل، بازسازی و نوسازی محصولات
 • کاهش مشکلات خرده فروشی و عمده فروشی
 • برخورد علمی به جای برخوردهای کاسب کارانه
 • نزدیک شدن و رفاقت بین اعضای کانال های توزیع
 • ایجاد رقابت
 • کاهش هزینه های توزیع
 • کاهش هزینه های حمل و نقل

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی