اهمیت چشم انداز و ارزش

چشم انداز به عنوان یکی از عناصر مهم مدیریت استراتژیک، به رهبران سازمان‌ها کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را برای رسیدن به هدف بلندمدت خود بگیرند. چشم انداز باید شامل اهدافی باشد که تصویر بهتری از وضعیت فعلی سازمان در زمینه‌های مختلفی مانند رشد، پیشرفت فناوری، بازارها، محصولات و خدمات، رقابت، فرصت‌های جدید و تهدیدها باشد. به این صورت که چشم انداز باید به صورت کلی و شفافی توصیف کند که سازمان در آینده چگونه وضعیتی دارد و چه اهدافی در پیش دارد.

چرا کارمندان  باید از چشم انداز بدانند ؟
کارمندان به عنوان بخشی از سازمان، نقش مهمی در رسیدن به اهداف و برآورده کردن چشم انداز سازمانی دارند. بنابراین، آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می کند تا بتوانند بهترین تصمیمات را برای رسیدن به اهداف بگیرند. همچنین، اگر کارمندان با چشم انداز سازمانی آشنا نباشند، احتمالاً به سمت هدف‌های متفاوتی از سازمان حرکت خواهند کرد که ممکن است با اهداف کلی سازمان در تضاد باشد. بنابراین، آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می کند که در جهت رسیدن به اهداف سازمان حرکت کنند و با هماهنگی بیشتری بین اعضای سازمان، بهبود کارایی و عملکرد سازمان را فراهم می کند. همچنین، آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری می دهد زیرا آنها می دانند که در دستیابی به اهداف سازمانی مهم و بزرگی دخیل هستند. در کل، آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می کند تا بهترین تصمیمات را در جهت رسیدن به اهداف سازمانیبگیرند و با هماهنگی بیشتری، بهبود کارایی و عملکرد سازمان را فراهم کنند.

فرهنگ سازمانی قوی ترین عنصر سازمانی است .چه مزایای دیگری برای کارمندان از آگاهی از چشم انداز سازمانی وجود دارد؟

آگاهی از چشم انداز سازمانی برای کارمندان مزایای دیگری نیز دارد، از جمله:

 1. افزایش تعهد و انگیزه:
  آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان انگیزه و تعهد بیشتری به سازمان می دهد، زیرا آنها می دانند که در دستیابی به اهداف سازمانی مهم و بزرگی دخیل هستند.
 1. افزایش اعتماد به نفس:
  آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان اعتماد به نفس بیشتری می دهد، زیرا آنها می دانند که در جهت رسیدن به اهداف سازمانی موفقیت‌هایی داشته‌اند و این باعث افزایش اعتماد به نفس آنها می‌شود.
 1. ارتقای مهارت‌های شغلی:
  آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در جهت رسیدن به اهداف سازمانی بگیرند و با هماهنگی بیشتری، بهبود کارایی و عملکرد سازمان را فراهم کنند. این باعث ارتقای مهارت‌های شغلی کارمندان می‌شود.
 1. افزایش فرصت‌های شغلی:
  آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در جهت رسیدنبه اهداف سازمانی بگیرند و با هماهنگی بیشتری، بهبود کارایی و عملکرد سازمان را فراهم کنند. این باعث می‌شود که کارمندان با افزایش مهارت‌های شغلی و بهبود کارایی، به فرصت‌های شغلی بیشتری دسترسی پیدا کنند.
 1. ارتباط بهتر با سازمان:
  آگاهی از چشم انداز سازمانی به کارمندان کمک می‌کند تا با نگاهی جامع به فعالیت‌ها و اهداف سازمان، بهتر درک کنند که چگونه می‌توانند در کنار سازمان بهترین عملکرد را داشته باشند و در نتیجه ارتباط بهتربا سازمان برقرار کنند. این باعث افزایش هماهنگی و همکاری بین کارمندان و سازمان می‌شود و ارتباط بهتر با سازمان، بازدهی و کارایی کارمندان را بهبود می‌بخشد.

چرا کارمندان باید از ارزش های سازمان اطلاع داشته باشند ؟
ارزش‌های سازمانی نشانگر اعتقادات، اصول و ارزش‌هایی هستند که سازمان برای خود مشخص کرده است و به دنبال پیاده‌سازی آن‌ها در تمامی فعالیت‌های خود می‌باشد. بنابراین، آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و از جمله مزایای آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ارتقای انگیزه و تعهد:
  آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی، باعث افزایش انگیزه و تعهد آن‌ها به سازمان می‌شود. زیرا کارمندان با اطلاع از ارزش‌های سازمانی، بهتر می‌توانند با مسئولیت‌پذیری بیشتری به اهداف سازمانی پایبند باشند و به دنبال تحقق آن‌ها باشند.
 1. توسعه فرهنگ سازمانی:
  آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی، باعث توسعه‌ی فرهنگ سازمانی می‌شود و این باعث افزایش هماهنگی و همکاری بین کارمندان و سازمان می‌شود. علاوه بر این، فرهنگ سازمانی قوی، باعث افزایش رضایت شغلی و انگیزه کارمندان به کار می‌شود.
 1. بهبود ارتباطات داخلی:
  آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی، باعث بهبود ارتباطات داخلی سازمان می‌شود. کارمندان با اطلاع از ارزش‌های سازمانی، بهتر می‌توانند با همکاران خود ارتباط برقرار کنند و با توجه به مشترکات و ارزش‌های مشترک، با همکاران بهترین روابط را برقرار کنند.
 1. بهبود تصمیم‌گیری:
  آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی، باعث بهبود تصمیم‌گیری آن‌ها می‌شود. با اطلاع از ارزش‌های سازمانی، کارمندان در تصمیم‌گیری‌های خود می‌توانند بهترین تصمیم را در جهت تحقق اهداف سازمانی بگیرند و با توجه به مشترکات و ارزش‌های مشترک، بهبود تصمیم‌گیری را تجربه کنند.
 1. جذب و نگهداشت کارمندان:
  آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی، باعث جذب و نگهداشت کارمندان می‌شود. کارمندانی که با ارزش‌های سازمانی هم‌استیم، احساس رشد و توسعه‌ی شغلی بیشتری می‌کنند و در نتیجه، بیشتر به سازمان متعهد خواهند بود و از شرایط شغلی بهتری برخوردار خواهند بود.
  بنابراین، آگاهی کارمندان از ارزش‌های سازمانی باعث ایجاد فرهنگ سازمانی قوی، افزایش تعهد و انگیزه، بهبود ارتباطات داخلی، بهبود تصمیم‌گیری و جذب و نگهداشت کارمندان می‌شود.

چطور می‌توانم ارزش‌های سازمانی را به کارمندان آموزش دهم؟
آموزش ارزش‌های سازمانی به کارمندان می‌تواند به عنوان یک فرآیند پیچیده در سازمان محسوب شود، اما با گام‌های مناسب و رویکردهای صحیح، می‌توان به راحتی این کار را انجام داد. در زیر چند روش برای آموزش ارزش‌های سازمانی به کارمندان ذکر شده است:

 1. ارائه مقالات و گزارش‌های آموزشی:
  می توانید مقالات و گزارش‌هایی در مورد ارزش‌های سازمانی ایجاد کنید و آن‌ها را برای کارمندان در دسترس قرار دهید. این مطالب می‌تواند شامل توضیحاتی در مورد هر یکدر ارزشی، اهمیت آن و نحوه‌ی پیاده‌سازی آن در فعالیت‌های روزمره‌ی کارمندان باشد.
 1. برگزاری دوره‌های آموزشی:
  برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارمندان به عنوان یکی از بهترین روش‌ها برای آموزش ارزش‌های سازمانی می‌تواند مفید باشد. در این دوره‌ها، می‌توانید با استفاده از روش‌های تدریس مناسب، به کارمندان توضیح دهید که ارزش‌های سازمانی چیستند و چگونه می‌توانند آن‌ها را در فعالیت‌های خود پیاده کنند.
 1. اجرای مثال‌های عملی:
  برای آموزش ارزش‌های سازمانی به کارمندان، می‌توانید از مثال‌های عملی استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید از موفقیت‌های دیگران در پیاده‌سازی ارزش‌های سازمانی یا از فردی که ارزش‌های سازمانی را در فعالیت‌های خود به خوبی پیاده کرده است، به عنوان مثال استفاده کنید.
 1. استفاده از فیلم‌های آموزشی:
  استفاده از فیلم‌های آموزشی به عنوان یکی دیگر از روش‌های آموزش ارزش‌های سازمانی می‌تواند مفید باشد. در این فیلم‌ها، می‌توانید بهکمک کارمندان برای درک بهتر از ارزش‌های سازمانی، از تصاویر و نمونه‌های واقعی برای نشان دادن مفهوم ارزش‌های سازمانی استفاده کنید. همچنین، می‌توانید در این فیلم‌ها از کارکنانی که در حرکت به سمت ارزش‌های سازمانی موفق بوده‌اند، استفاده کنید.
 1. برگزاری جلسات توضیحی:
  برگزاری جلسات توضیحی به همراه سایر مدیران و رهبران سازمان، می‌تواند به کارمندان کمک کند تا بهتر با ارزش‌های سازمانی آشنا شوند. در این جلسات، می‌توانید به کارمندان توضیح دهایی در مورد ارزش‌های سازمانی بدهید و به سوالات آن‌ها پاسخ دهید. همچنین، در این جلسات می‌توانید به کارمندان فرصتی برای بحث و تبادل نظر در مورد ارزش‌های سازمانی بدهید.
  به طور کلی، برای آموزش ارزش‌های سازمانی به کارمندان، مهم است که از روش‌های مختلف و ترکیبی از آن‌ها استفاده کنید. همچنین، برای موفقیت در این فرآیند، باید اطمینان حاصل کنید که ارزش‌های سازمانی به روشی پویا و به‌روز رسانی شده‌اند و کارمندان از اهمیت آن‌ها در فعالیت‌های سازمانی آگاه هستند.

 

گردآوری و تالیف : اعتمادهژبرالساداتی