عصر جدید نیاز به سازمان های جدید دارد

عصر جدید نیاز به سازمان های جدید دارد

 جهان فردا راه های جدید روابط را به همراه خواهد آورد و شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بر موانع سازمانی ناشی از انجام متفاوت کارها فائق آیند.
همانطور که مایکل همر می گوید:

در محیطی که تغییر در حال تکوین است ساختار سازمانی نباید خشک و انعطاف ناپذیر باشد. این چنین محیطی ایجاب می‌کند که ساختار سازمانی قابلیت انطباق بالایی داشته باشد.

 رانندگی در سرزمین ناشناخته جهان فردا نیاز به وسیله نقلیه متفاوتی دارد که هیچ شباهتی با اتومبیل های مجلل گذشته ندارد. رانندگان قرن بیست و یکم آنهایی اند که می توانند سازمان هایشان را شبیه به جیپ اتومبیلی برای همه فصول و مناسب هر جاده یا آب و هوایی است و قابلیت مانور دارد متحول سازند. اتومبیلی که بتواند به سرعت در جاده های ناشناس در جهت  تغییرات محیط کسب و کار و رقابت و نیاز مشتریان عکس العمل های اصلی و بهنگام نشان دهد.

 علی رغم تشبیه سازمان آینده به یک وسیله مکانیکی وسیله نقلیه جدید باید ماهیت یک ارگانیسم زیستی را داشته باشد.

 این وسیله همانند یک شبکه فکری از افراد که با هم در داخل و خارج سازمان کار می کنند و یاد می گیرند، باهوش است و با موتور تخیلات انسان به حرکت در می آید. مشتریان و شرکا را دعوت به همراهی می‌کند و از اثراتی که در محیط می گذارد آگاه است.

 این وسیله نقلیه جدید سازمان در قرن بیست و یکم را نمی توان از طریق بهبود مستمر ایجاد کرد. بلکه، فقط از طریق تغییرات اساسی به وجود می آید. “همر” برای توصیف این سازمان جدید از واژه عقبگرد انقلاب صنعتی استفاده می کنند. او معتقد است تنها راه تغییر ساختارهای سازمانی قدیمی، فراموش کردن تمام مدل های سازمان ها و فرضیه های مربوط به قرن گذشته است. پیتر دراکر سالها قبل پیش‌بینی کرد که هر سازمانی باید برای فراموش کردن کارهایی که به آنها عادت کرده است آماده شود.

چیزی که ما راجع به آن صحبت می کنیم کار بسیار بزرگی است. “سنگه” آن را به عبور از سوراخ سوزن تشبیه می کند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم اگر قصد داریم که در عرصه کسب و کار قرن بیست و یکم باقی بمانیم تغییرات اساسی غیر قابل اجتناب است.

 همان طور که پرهالاد می گوید: اگر تغییر نکنید میمیرید.

 متاسفانه، هیچ توقفی در مسابقه آینده وجود ندارد.  هیچ جایی برای استراحت و تعمیر اتومبیل در نظر گرفته نشده است. در حقیقت فرایند تحولات در کسب و کار،  خود به یک تجربه تبدیل شده است. آنهایی که وقت خود را صرف توسعه  و بهبود مرحله ای ،می کنند، دنباله رو هستند و ممکن است هرگز به مسابقه بازنگردند. در عوض باید تغییرات اساسی در سازمان ها در حین مسابقه صورت گیرد. 

 

 

ران گیبسون