کتاب جهش سازمانی

75.000 تومان

کتاب مذکور تاکید دارد ، برای بالندگی سازمانی و حفظ چالاکی آن باید ، ساختار سیستمی بر اساس چشم انداز تدوین و راهبری شود ، آموزش مستمر مدیران و کارکنان در حین ساختار سازی از الزامات این کتاب و نویسنده می باشد .

ناموجود

شناسه محصول: بهبود مستمر سازمان دسته: برچسب: , , ,

توضیحات

 

در مقدمه کتاب می خوانید :
همواره یکی از اساسی‌ترین مشغولیت‌های ذهنی اندیشمندان اجتماعی، بالندگی انسان بوده و خواهد بود. به‌تدریج با پیچیدگی و سامان‌یافتگی نوین زندگی بر اساس سازمان‌ها، پیوند روزافزون و عمیق‌تری بین انسان و سازمان برقرار شده است. همچنین رابطه مستقیم نحوه زندگی با علم و میزان دانائی‌های همه‌جانبه، ما را به پیوستگی سه عنصر انسان، سازمان و آگاهی رهنمون می‌سازد. به‌گونه‌ای که بالندگی انسان منوط به بالندگی سازمان‌هایی است که سراسر حیات او را احاطه کرده‌اند، همچنین منوط به دانایی‌هایی است که سازنده بینش، گرایش، تکنولوژی، انسان و سازمان می‌باشند.

دانائی‌های تعمیم‌یافته به درک فلسفی از هستی و سازمان، منجر به کاوش‌های علمی در عرصه‌های گوناگون از جمله، چگونگی سامان سازمان‌ها و آینده آن‌ها، شده است.

“حرکت”، “انسان” و “سازمان” صرف نظر از مناقشات و تحولات مختلف در تعیین دقیق چیستی آن‌ها، سه واقعیت انکارناپذیر و بزرگی هستند که زندگی ما را احاطه کرده‌اند و تحت تأثیر خویش قرار می‌دهند آن‌ها سهم بسزایی در شکل‌دهی به اَبَر سیستم هستی دارند.

کلیت و عمومیت حرکت (تغییر) و جدایی‌ناپذیر بودن وجود و حیات مخلوقات از حرکت سبب شده تا حیات ابر سیستم هستی و سیستم‌های فرعی موجود در آن از جمله، سیستم سازمان، انسان و حتی ذرات کوچک (بر اساس نظریه مورد استناد این پژوهش) دارای ذاتی به‌شدت ناآرام و دستخوش تحولاتی هدفمند و در تعاملی خردمندانه باشند.

همواره یکی از اساسی‌ترین مشغولیت‌های ذهنی اندیشمندان اجتماعی، بالندگی انسان بوده و خواهد بود. به‌تدریج با پیچیدگی و سامان‌یافتگی نوین زندگی بر اساس سازمان‌ها، پیوند روزافزون و عمیق‌تری بین انسان و سازمان برقرار شده است. همچنین رابطه مستقیم نحوه زندگی با علم و میزان دانائی‌های همه‌جانبه، ما را به پیوستگی سه عنصر انسان، سازمان و آگاهی رهنمون می‌سازد. به‌گونه‌ای که بالندگی انسان منوط به بالندگی سازمان‌هایی است که سراسر حیات او را احاطه کرده‌اند، همچنین منوط به دانایی‌هایی است که سازنده بینش، گرایش، تکنولوژی، انسان و سازمان می‌باشند.

دانائی‌های تعمیم‌یافته به درک فلسفی از هستی و سازمان، منجر به کاوش‌های علمی در عرصه‌های گوناگون از جمله، چگونگی سامان سازمان‌ها و آینده آن‌ها، شده است.

“حرکت”، “انسان” و “سازمان” صرف نظر از مناقشات و تحولات مختلف در تعیین دقیق چیستی آن‌ها، سه واقعیت انکارناپذیر و بزرگی هستند که زندگی ما را احاطه کرده‌اند و تحت تأثیر خویش قرار می‌دهند آن‌ها سهم بسزایی در شکل‌دهی به اَبَر سیستم هستی دارند.

کلیت و عمومیت حرکت (تغییر) و جدایی‌ناپذیر بودن وجود و حیات مخلوقات از حرکت سبب شده تا حیات ابر سیستم هستی و سیستم‌های فرعی موجود در آن از جمله، سیستم سازمان، انسان و حتی ذرات کوچک (بر اساس نظریه مورد استناد این پژوهش) دارای ذاتی به‌شدت ناآرام و دستخوش تحولاتی هدفمند و در تعاملی خردمندانه باشند.
بخش دیگری از واقعیت هستی انسان است، کمال‌جویی، استعداد و قدرت آفرینندگی انسان (در پرتو آگاهی، اراده و عمل)، قدرت روزافزونی را برای بشر به ارمغان آورده است.
به‌طوری‌که او می‌تواند محکوم و مقهور رویدادها و محصور در جبرها نباشد، بلکه خالق و حکمران نسبی دنیای بیرونی و دنیای درونی خویشتن خویش باشد.
شاید بتوان گفت واقعیت سازمان‌ها نیز قدمتی به بلندای زندگی بشریت در این کره خاکی دارد. کنونه، عرصه حیات فردی و جمعی بیش از پیش به سیستم سازمان‌ها، مرتبط و وابسته می‌گردد. آنچه مشهود و قابل‌لمس است اینکه، هرروز به تناسب پیشرفت علوم و تکنولوژی و افزایش اندوخته‌های تجربی، بشر به گستره، پیچیدگی، انتظارات و نیز کارآمدی سازمان‌ها افزوده می‌شود.
البته، در اصل بنیادین حرکت ذاتی رو به تکامل و انسان دارای نقش در مقوله سازمان پیوند دارند و دست یازیدن به شناخت بهتر و رهیابی هریک از عوامل فوق با توجه به اثر متقابل انسان و سازمان، بشریت را در دستیابی به تراز بالاتری از سطح بالندگی انسان‌مدار یاری می‌رساند.

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه‌ای بر مهندسی مداوم سازمان

فصل اول         کلیات

بخش دوم: نگرش کلی به سازمان جهان و تحول

فصل دوم         ابر سیستم هستی

فصل سوم        نگرش کلی به تحول و بهبود سازمان

بخش سوم: نگرش کلی به انسان

فصل چهارم     انسان از نگاه استعدادها و نقش‌ها

فصل پنجم       ارتقاء تراز منابع انسانی

بخش چهارم: ابعاد و مؤلفه‌های مهندسی مداوم سازمان

فصل ششم       خلاقیت و نوآوری

فصل هفتم       انگیزش

فصل هشتم      ارتقاء سطح رفتار انسانی

فصل نهم         مشارکت

فصل دهم        ساختار سازمانی

فصل یازدهم     تکنولوژی

فصل دوازدهم   سیستم‌ها و روش‌ها

بخش پنجم: یافته‌ها و نتایج

فصل سیزدهم   تئوری مهندسی مداوم سازمان

بخش ششم: (C.E.O) در قلمرو عمل

فصل چهاردهم  نمونه از کاربرد (.C.E.O) در درمان بیماری‌های مدیریت