تاثیر گروه خونی در کسب و کار

تاثیر گروه خونی بر رفتار افراد و کسب و کار

گروه خونی نقش موثری در انتخاب افراد در سازمان دارد . وقتی صحبت از سازمان می شود مسلما موارد همچون : سلسله مراتب خلاقیت مدیریت رهبری وظیفه شناسی سازماندهی هدفگرایی نقش...