نام و نشان تجاری ( برند )

کاشت، داشت و برداشت نام و نشان تجاری (برندسازی)

 بارزترین مهارت یک مدیر بازاریابی حرفه ای این است که بتواند نام و نشان تجاری خلق کند، برای آن ارزش آفرینی کند، از آن نگهداری کند و آنرا محبوب و مقبول کند. نام و نشان تج...
خلاقیت و نوآوری

نوآوری محصول

در سازمانهای پیشرو ، برنامه‌های خلاقیت و نوآوری، یکی از برنامه‌های عملیاتی اصلی محسوب می‌شوند.  البته بسیاری از سازمان ها علیرغم حضور در محیط های متلاطم، نمی توان...
لجستیک و زنجیره تامین

لجستیک و زنجیره تامین

سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالا در ایران چقدر است؟ بررسی وضعیت اقتصادی و نیز فضای کسب‌وکار ایران (که تولیدکنندگان یکی از اجزای این فضا می‌باشند) نشان م...
سایت ساز