تاثیر انگیزش کارکنان بر بهبود عملکرد و وفاداری

انگیزه از کلمه لاتین “mover” گرفته شده است که به معنای واقعی کلمه به معنای حرکت است. تمام تعاریفی که در کتاب ها یا فرهنگ لغت می خوانید مربوط به این واقعیت است که انگ...
پاداش به هنگام مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و هرم مازلو

پاداش به هنگام، یکی از ابزارهای موثر برای تقویت انگیزه کارکنان، افزایش میزان تعهد و پایبندی آنها به یادگیری، ارتقاء روحیه کاری و کسب نتایج مورد انتظار سازمانی به شم...
سایت ساز