بازاریابی نایک NIKE

مدیریت بازاریابی نایکی NIKE

 

Swoosh  نام تجاری کفش نایک است . این نام در همه جا دیده می شود .

نام و نشان تجاری شرکت و شعارهایی که این که می دهد همه حاکی از مهارت بسیار بالای شرکت در زمینه بازاریابی است .
نایک هر سال میلیون ها دلار صرف موارد زیر می کند :
1- تایید و تقدیر از نام های بزرگ
2- رویدادهای بزرگ تبلیغاتی و تبلیغ هایی که جلب توجه نماید .

شرکت نایک از این امر آگاه است که بازاریابی چیزی بیش از تبلیغ و ترویج برتر و دادن امید و نوید است ، شرکت بصورت دایم ارزشهای واقعی به مشتریان ارایه می کند .

برند نایکی

یکی از جمله های موجود در سایت نایک :

 « مسئله وجود یک جفت کفش نیست ، بلکه مساله مکان یا جایی است که شما با این کفش ها بدان جا می رسید «

نایک به همان اندازه که در اندیشه جسم مشتریان است ، به فکر جان آنها هم می باشد . و تنها به فکر فروش بیشتر نیست بلکه می کوشد به نفع همگان درباره ورزش تبلیغ و ترویج شایسته بنماید .