بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها در مدل PDCA

مدل PDCA

       به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه ها می بایست فعالیت های ذیل صورت پذیرد:

 • تخصیص افرادی در جایگاه متولیان فرآیند، با تعیین تیم های کیفیت برای نظارت بر موارد اولویت بندی شده هزینه های کیفیت
 • بحث و تبادل نظر در مورد هزینه های عدم انطباق
 • اعمال بهبود و استفاده از روش های نظام مند نظیر PDCA
 • محاسبه مجدد هزینه موارد عدم انطباق

PDCA چیست؟

     چرخه دمینگ که شامل چهار مرحله برنامه ریزی، اجرا، کنترل، بررسی و اقدام می باشد، توسط دکتر دمینگ مطرح شده است.

     چرخه  P-D-C-Aدکتر دمینگ یک روش ساده و موثر برای حل مساله و مدیریت تغییر  می باشد. چرخه دمینگ تست ایده ها قبل از اجرای کامل را  تضمین می نماید.

     چرخه دمینگ را می توان در تمامی محیط های توسعه محصول جدید، بازاریابی و سیاست ها استفاده نمود. چرخه دمینگ با فاز ” برنامه ریزی- Plan”  شروع شده و راه حل های بالقوه تولید شده، در یک مقیاس کوچک در مرحله “اجرا – Do” تست شده و نتایج حاصل از این آزمایش در مرحله ورود به فاز “کنترل Check ”  قبل از انجام

فاز “اقدام – Act” چندین بار بررسی می شود و سپس در فاز “اقدام” اقدام لازم جهت بهبود صورت می گیرد. چرخه دمینگ به صورت مستمر فرآیند  را بهبود می دهد.

مدل PDCA

 چرخه دمینگ چه موقع بکار می رود؟

 • بعنوان یک مدل برای بهبود مستمر
 • شروع یک پروژه بهبود جدید
 • توسعه یک طرح جدید از یک فرآیند، محصول یا خدمات
 • در هنگام شناسایی یک فرآیند کاری تکراری
 • برنامه ریزی جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل به منظور بررسی و اولویت بندی مشکلات و تعیین علل ریشه ای
 • اجرای هر تغییر

مراحل چرخه دمینگ PDCA

 1. برنامه (Plan)

       ابتدا شناسایی دقیق مشکلات شما

       در این مرحله از چرخه دمینگ شما می توانید از ابزارهای زیر استفاده نمایید.

 • نمودار علت و معلول
 • نمودار استخوان ماهی
 • ابزار Drill Down

این ابزارها به شما برای ریشه یابی مشکلات کمک می کند.

 

 1. اجرا (Do)

     در این مرحله از چرخه دمینگ چندین فعالیت انجام می شود:

 • ایجاد راه حل های ممکن
 • انتخاب بهترین راه حل، بکارگیری تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل تاثیرات پیاده سازی یک پروژه آزمایشی در مقیاس کوچک با یک گروه کوچک و یا در یک منطقه جغرافیایی محدود و یا با استفاده از روش هایی نظیر طراحی آزمایشات Do در این مرحله از چرخه دمینگ با استفاده از خلاقیت عملی به تولید ایده ها و راه حل های مناسب خواهید رسید.

     توجه: منظور از Do یا اجرا، “تست” یا “سعی” می باشد. این به معنی اجرای کامل نیست و اجرای کامل در مرحله Check اتفاق می افتد.

 

 1. کنترل( Check )

     در این مرحله از چرخه دمینگ اثربخشی راه حل های آزمایشی اندازه گیری شده و سپس  جمع آوری آموخته ها انجام می شود.

     در مرحله ” کنترل ” راه حل خود را کامل استقرار نمایید.

 

 1. اقدام (Action )

     در صورتی که شما از PDCA دمینگ برای بهبود مستمر استفاده می کنید ممکن است به بازگشت به فاز یک چرخه دمینگ جهت یافتن نواحی بهبود، نیاز داشته باشید.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی