هدایای تبلیغاتی برای شما کار می کند؟

هدایای تبلیغاتی

 شک نکنید که طراحی و توزیع هدایای تبلیغاتی برای شما سودآور است. برخی افراد ممکن است در اثر بخشی این شیوه از تبلیغات تردید  داشته باشند. 

اگر در جستجوی شیوه ای برای انگیزش بیشتر کارکنان خود یا درصدد تحکیم پایه های کسب و کار خود هستید، اگر قصد دارید میزان توصیه نام و نشان تجاری را در میان مشتریان افزایش دهید، آیا می خواهید حجم بازدید کنندگان را از غرفه کارهای خود بیشتر کنید، اگر می‌خواهید محصول جدیدی را به بازار معرفی کنید و بشناسانید، و یا اگر می خواهید میزان حمایت از موسسه خود را به هر طریق ممکن افزایش دهید در تمامی این موارد بهره گیری از هدایای تبلیغاتی بهترین پاسخ به خواسته شماست.

 بنابراین، هدایای تبلیغاتی کاربردهای متعددی را در برمی گیرد. 

هدیه تبلیغاتیبه عنوان مثال: ممکن است یک مدیر عامل تصمیم بگیرد برای پاداش دادن به کارکنان خود، اسباب و وسایل میز اتاق کار آنها را  چه در سطح وسایل ساده ای نظیر دیوان و چه در سطح ابزارهای فنی و تکنیکی تغییر دهد و به این ترتیب ضمن تقویت روحیه کاری در کارکنان و نشان دادن توجه و حمایت خود از آنها با درج لوگوی یا پیام های سازمان بخشی از فعالیت‌های برندسازی درون سازمانی را از این طریق اجرا کند.

دپارتمان های بازاریابی شرکت ها نیز با طراحی و سفارش انواع کالاها و درج نام و لوگوی سازمان بر روی آنها در رویداد های تجاری یا تعاملات با مشتری های بالقوه تلاش می کنند تا از این طریق برخی از هدف های خود را محقق سازند.

 امروزه، اثربخشی هدایای تبلیغاتی برای همگان روشن است. تحقیقات نشان می دهد که مشتریان به مشتریان جدید و بالقوه و چه مشتریان قدیمی و وفادار سازمان پس از دریافت هدایای تبلیغاتی، سریع تر به شرکت مراجعه می‌کنند و میزان سفارشات مجدد آنها افزایش می یابد و در هر صورت بیش از آن دسته از مشتریانی که هدایایی دریافت نکردند خرید می کنند یا ارتباط برقرار می کنند.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی