اهمیت استقرار ایزو در سازمان

استقرار استاندارد ISO در یک سازمان می‌تواند بهبودهای مهمی در عملکرد و بهره‌وری سازمان ایجاد کند. این استانداردها در بسیاری از صنایع و بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و تاثیرات مثبت آن‌ها در سازمان‌ها مشهود است.

استفاده از استانداردهای ISO به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فرآیندهای خود را بهبود بخشند، هدف‌های خود را بهتر شناسایی کنند، عملکرد خود را ارزیابی کنند و بهره‌وری خود را افزایش دهند. همچنین، با اعمال استانداردهای ISO، سازمان‌ها می‌توانند اعتمادی بهبود مداوم در فرآیندهای خود داشته باشند و با استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت ریسک، مدیریت کیفیت و مدیریت محیط زیست، بهبودهای دائمی در سازمان خود را ایجاد کنند.
به عنوان مثال، استقرار استاندارد ISO 9001 برای مدیریت کیفیت، می‌تواند به سازمان کمک کند تا فرآیندهای خود را بهبود بخشد، رضایت مشتریان را افزایش دهد و از رقابت با سایر سازمان‌ها پیشی بگیرد. همچنین، استقرار استاندارد ISO 14001 برای مدیریت محیط زیست، به سازمان کمک می‌کند تا بهبودهایی درعملکرد محیط زیستی خود داشته باشد و به محیط زیست کمک کند.

به طور خلاصه، استقرار استانداردهای ISO به سازمان‌ها کمک می‌کند تا پایه‌های قوی‌تری برای عملکرد خود داشته باشند و بهبودهای دائمی را در فرآیندها، کیفیت، محیط زیست و ایمنی ایجاد کنند. این بهبودها به طور مستمر به کاهش هزینه‌ها، افزایش تولید و بهبود رضایت مشتریان و ایجاد اعتماد به سازمان کمک می‌کنند.

چه استانداردهایی برای مدیریت ریسک وجود دارد؟

چندین استاندارد بین‌المللی برای مدیریت ریسک وجود دارد که می‌توانند به سازمان‌ها در شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مختلف و ایجاد برنامه‌های مدیریتی برای کنترل و کاهش آن‌ها کمک کنند. برخی از این استانداردها عبارتند از:

 1. استاندارد ISO 31000:2018 مدیریت ریسک – تکنیک‌ها و فرایندها:
  این استاندارد یک چارچوب کلی برای مدیریت ریسک در سطوح مختلف سازمان فراهم می‌کند. این استاندارد شامل روش‌هایی برای شناسایی، تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک‌هامی‌شود.
 2. استاندارد ISO 27005:2018 مدیریت ریسک امنیت اطلاعات – تکنیک‌ها و فرایندها:
  این استاندارد به شناسایی، تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های امنیت اطلاعاتی می‌پردازد و رویکردهای متنوعی به بررسی ریسک‌های امنیت اطلاعاتی در سازمان‌ها ارائه می‌دهد.
 3. استاندارد ISO 22301:2019 آمادگی برای بحران – مدیریت پیشگیری، پاسخگویی و ادامه فعالیت‌ها:
  این استاندارد برای سازمان‌ها به عنوان یک چارچوب مدیریت بحران طراحی شده است و شامل رویکردهایی برای مدیریت پیشگیری، پاسخگویی و ادامه فعالیت‌ها در مواجهه با حوادث و بحران‌های مختلف است.
 4. استاندارد ISO 45001:2018 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای – الزامات سیستم مدیریت:
  این استاندارد به مدیریت ریسک‌های مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در سازمان‌ها می‌پردازد و رویکردهایی برای شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک‌های مختلف در این زمینه ارائه می‌دهد.
 5. استاندارد ISO 22316:2017 مقاومت در برابر حوادث – سنجش و تقویت توانایی مقاومت:
  این استاندارد به شناسایی و ارزیابی ریسک‌های مختلف در مواجهه با حوادث و بحران‌های مختلف می‌پردازد و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از ظرفیت و توانایی مقاومت خود در مواجهه با این حوادث استفاده کنند.استفاده از هر یک از این استانداردها بسته به نوع فعالیت و ریسک‌هایی که سازمان با آن‌ها مواجه است، می‌تواند به سازمان‌ها در بهبود مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با آن‌ها کمک کند.

آیا استفاده از هر یک از این استانداردها برای هر سازمانی مناسب است؟
استفاده از هر یک از استانداردهای مدیریت ریسک بسته به نوع فعالیت و ریسک‌هایی که سازمان با آن‌ها مواجه است، می‌تواند برای سازمان‌های مختلف مناسب یا نامناسب باشد. برای انتخاب استاندارد مناسب برای سازمان خود، سازمان باید ابتدا نیازهای خود را شناسایی کند و سپس با مطالعه و بررسی استانداردهای مختلف، استانداردی را انتخاب کند که بهترین پاسخ به نیازهای خود را می‌دهد.یک سازمان ممکن است به دلیل نوع فعالیت و پوشش دادن به مشاغل مختلف، به استفاده از چندین استانداردنیاز داشته باشد. به عنوان مثال، یک سازمانی که به فعالیت در حوزه اطلاعات و فناوری اطلاعات می‌پردازد، ممکن است به استفاده از استاندارد ISO 27001 برای مدیریت امنیت اطلاعاتی و همچنین استاندارد ISO 31000 برای مدیریت ریسک مواجه باشد.همچنین، در انتخاب استاندارد مناسب برای سازمان، باید توجه شود که آیا این استاندارد با قوانین و مقررات محلی سازگار است یا خیر. همچنین، استفاده از استانداردهای مدیریت ریسک ممکن است نیاز به تغییراتی در فرآیندها و ساختار سازمانی داشته باشد کهلازم است قبل از انتخاب هر استاندارد، این نکته را در نظر گرفت و پیش از هر چیز، باید مطمئن شد که سازمان آمادگی لازم برای تغییر دارد.هر سازمان برای انتخاب استاندارد مناسب برای مدیریت ریسک باید نیازهای خود را شناسایی کرده و با مطالعه و بررسی استانداردهای مختلف، استانداردی را انتخاب کند که بهترین پاسخ به نیازهای خود را می‌دهد. همچنین، باید به سازگاری استاندارد با قوانین و مقررات محلی و نیاز به تغییرات در فرآیندها و ساختار سازمانی توجه شود.استفاده از هر یک از استانداردهای مدیریت ریسک بسته به نوع فعالیت و ریسک‌هایی که سازمان با آن‌ها مواجه است، می‌تواند برای سازمان‌های مختلف مناسب یا نامناسب باشد. برای انتخاب استاندارد مناسب برای سازمان خود، سازمان باید ابتدا نیازهای خود را شناسایی کند و سپس با مطالعه و بررسی استانداردهای مختلف، استانداردی را انتخاب کند که بهترین پاسخ به نیازهای خود را می‌دهد.یک سازمان ممکن است به دلیل نوع فعالیت و پوشش دادن به مشاغل مختلف، به استفاده از چندین استانداردنیاز داشته باشد. به عنوان مثال، یک سازمانی که به فعالیت در حوزه اطلاعات و فناوری اطلاعات می‌پردازد، ممکن است به استفاده از استاندارد ISO 27001 برای مدیریت امنیت اطلاعاتی و همچنین استاندارد ISO 31000 برای مدیریت ریسک مواجه باشد.همچنین، در انتخاب استاندارد مناسب برای سازمان، باید توجه شود که آیا این استاندارد با قوانین و مقررات محلی سازگار است یا خیر. همچنین، استفاده از استانداردهای مدیریت ریسک ممکن است نیاز به تغییراتی در فرآیندها و ساختار سازمانی داشته باشد کهلازم است قبل از انتخاب هر استاندارد، این نکته را در نظر گرفت و پیش از هر چیز، باید مطمئن شد که سازمان آمادگی لازم برای تغییر دارد.
به طور خلاصه، هر سازمان برای انتخاب استاندارد مناسب برای مدیریت ریسک باید نیازهای خود را شناسایی کرده و با مطالعه و بررسی استانداردهای مختلف، استانداردی را انتخاب کند که بهترین پاسخ به نیازهای خود را می‌دهد. همچنین، باید به سازگاری استاندارد با قوانین و مقررات محلی و نیاز به تغییرات در فرآیندها و ساختار سازمانی توجه شود.استفاده از هر یک از استانداردهای مدیریت ریسک بسته به نوع فعالیت و ریسک‌هایی که سازمان با آن‌ها مواجه است، می‌تواند برای سازمان‌های مختلف مناسب یا نامناسب باشد. برای انتخاب استاندارد مناسب برای سازمان خود، سازمان باید ابتدا نیازهای خود را شناسایی کند و سپس با مطالعه و بررسی استانداردهای مختلف، استانداردی را انتخاب کند که بهترین پاسخ به نیازهای خود را می‌دهد.

 

گردآوری و تالیف : اعتماد هژبرالساداتی