نمودار سازمانی - ساختار سازمانی

اهمیت ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای کسب و کار

 شهرهای در حال توسعه، جوامع رو به رشد و یا ممالک جنوب همه عناوینی هستند که برای توصیف گروهی از کشورها که دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی و  فنی ...
ایجاد رابطه سودآور با مشتری

ایجاد رابطه سودآور با مشتری

”  اداره کردن تقاضا یعنی اداره کردن مشتریان. “ تقاضا معمولاً از دو گروه به وجود می‌آید: مشتریان جدید و مشتریان قدیمی. بازاریابی سنتی، در تئوری و عمل، همواره بر ج...
اصول سخنرانی

سبک های صحبت کردن

 ۷ سبک و روش برای صحبت کردن وجود دارند که عبارتند از: تعاملی، سخنرانی، بحث گروهی، توضیح دادن، داستان گویی، موعظه کردن، و لطیفه گویی با طنز پردازی.  بهترین شیوه سخن گف...
هنر پرسیدن

هنر پرسش

 استفاده از پرسش، کارکردهای مختلفی دارد. هدف کسب اطلاعات است. گاه ممکن است پرسشی برای تاکید بیشتر بر گفته های قبلی باشد و با طرح آن در انتظار پاسخ نباشیم. گاه پرسشها د...
ارتباط موثر

ارتباط موثر متناسب با تیپ رفتاری

 آیا این برایتان آشناست؟  تا حالا شده که صحبت کنید و اتفاق بیفتد مشتری احتمالی تان به کارهای شما نیاز دارد. (و شما درست همان موقع محصولتان را به او معرفی می کنید). به شد...