بازاریابی انسان گرا

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.” در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابا...
استراتژی انتخاب نام تجاری

 ایجاد نام تجاری و طرح نام تجاری شرکت (LOGO)

نمی‌خواهیم با شکسپیر مخالفت کنیم آن جایی که می گوید: ” گل رز به هر اسم دیگری که باشد همچنان بوی خوش گل میدهد”. اما بازاریابان به این حرف چندان اعتقادی ندارند. در ...
خلق یک موقعیت نام تجاری - برند

داستان سرایی برای خلق نام تجاری (برندسازی)

تریسیا می گوید: “باید چیزی را برد یا از دست داد.” “پیروزی و باخت کمی که در این راه وجود دارد باعث می شود مردم در این مسیر علاقه مند شوند.”   موقعیت نام تجاری ...
تبلیغات معانی نمادین

معنای نمادین تبلیغات و برند ها

تبلیغات به عنوان یکی از قوی ترین منابع ارزشمند و معانی نمادین شناخته می شود. تبلیغات به عنوان بخشی از یک سیستم فرهنگی راهنمای برنامه ریزی تمام جنبه‌های وجودی مصرف‌ک...
نامگذاری و ساختار سازمانی در اقتصاد عاطفی

نامگذاری و ساختار سازمانی در اقتصاد عاطفی

برقراری ارتباط میان ایده ها و نظرات ارائه شده در حیطه سازمان و بازار به ساده ترین روش ممکن در اقتصاد مصرف‌کننده محور جدید از چنان جایگاهی برخوردار شده است که شایسته ...
جهانی شدن کوکا کولا

جهانی شدن – کوکاکولا پیشرو است

تردیدی نیست که  کوکاکولا با بازاریابی جهانی بیگانه نیست. این شرکت که از دیرباز بازار جهانی نوشابه های غیر الکلی را در اختیار دارد در  بیش از ۲۰۰ کشور فروش می کند. در و...
دوره آموزشی از کارآفرینی تا بازآفرینی

دوره های آموزشی از کارآفرینی تا بازآفرینی

برای رشد فردی و سازمانی باید با توجه تیپ رفتاری و آرزوی هایی که داریم باید مهارتهای مختلف کسب کنیم که در دوره های تعریف شده ” از کارآفرینی تا بازآفرینی “ تمامی ن...
کوکا کولا

کوکا کولا و اشتباهات

اشتباه برنامه ریزی کوکاکولا در این بخش، مثال زنده ای از چالش و ریسک های تصمیم گیری مدیریتی را ملاحظه می کنیم. علی رغم برنامه ریزی دقیق و تحقیق کافی، تصمیم مدیریت با بن...