فرهنگ سازمانی

تفسیر فرهنگ سازمانی در ایجاد وفاداری

تفسیر و شناسایی محتوای فرهنگی مستلزم این است که افراد با توجه به ویژگی‌های قابل مشاهده چیزهایی را درک کنند و نتیجه‌های را بگیرند. این ویژگی‌ها را می‌توان مورد بررس...
اهمیت آموزش کارکنان سازمان

اهمیت آموزش کارکنان

  باور داشته باشیم فرایند آموزشی پیچیده است و مدیران، کارشناسان و مربیان و مدرسان یک دوره ی آموزشی باید قبل از آغاز هرگونه فعالیت آموزشی نسبت به پیچیدگی های وظایف خو...
تحریک مشتری با هیجانات

تکان دهنده باشید

مشتریان را با هیجان ارضا کنید و وفاداری و اعتماد آنها را به دست آورید و مطمئن شوید در محدوده کسب و کار شما حرکت می کند    برای ایجاد هیجان در مشتری می توانید رویکرد ز...
تاثیرگذاری رنگ در خرید

تاثیر گذاری رنگ در خرید

 بازاریابی بهترین نمونه خودش را میشناسد، آبی و صورتی برای دوره کودکی و زنان؛ قرمز و سیاه برای دوره نیرومندی؛ یا  شگفت‌زده کردن مشتریان با شیء سیاه قدیمی در رنگ صورت...
چگونگی نگارش متن

چگونه متن نوشته شود که از سوی دیگران پذیرفته شود؟

 مغز برای خواندن به سیستم بینایی مجهز شده است. این سیستم دارای خصوصیات خاص خواندن است که متن باید با آنها مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت مورد توجه قرار نمی گیرد ، خ...
رهبری هوندا

ارتباط دو سویه؛ گفت و شنود با کارکنان

در عصری زندگی می کنیم، یعنی عصر سرعت ، فضا و ماهواره بی درنگ می توان با هزاران کیلومتر دورتر ارتباط برقرار کرد.   ما با وجود توانایی های مان در  انتقال اطلاعات به دو...
بازاریابی انسان گرا

بازاریابی انسان محور برای جاذبه برند

” ساخت برند های اصیل که باید همانند دوست باشند.” در ادبیات بازاریابی اخیر مشتریان همیشه در مقام قدرتمندترین بازیگر به تصویر کشیده شده‌اند. با این حال بازاریابا...
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش نگرش نجات صنعت در ایران

مهندسی ارزش یک روش مدیریتی بسیار قدرتمند است برای اصلاح و بهبود طرح ها،  فرآیندها و افزایش بهره‌وری و به معنای تغییر شرایط بهبود از آنچه تاکنون بوده به آنچه باید باش...
آموزش، عامل موفقیت تحریک پذیری تغییر

آموزش، عامل موفقیت کلیدی برای تحریک تغییر

 آموزش ضمن کاهش استرس ابزار ضروری برای تحریک تغییر است. آموزش غلبه بر واکنش های طبیعی مغز نسبت به ناشناخته ها یا عدم مشابهت ها و نحوه ایجاد استرس کمک میکند. دنیس کسلر ...
بازاریابی عصبی - نورومارکتینگ

 دور از سوء ظن باشید: ناخودآگاه مشتری را ارضا کنید

نورومارکتینگ  به مشتری از طریق افزایش رهبری محصول و فروشنده نفوذ کنید.  ظاهر فیزیکی خود را بهبود بدهید تا مشتری را تحت تاثیر قرار دهید.  مغز مشتری خیلی برای فروشنده آ...