چرایی سمی شدن مدیران در سازمان ؟

سمی شدن مدیران در سازمان ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد. یکی از عوامل مهم در این خصوص، افزایش فشارهای کاری و استرس در سازمان‌ها است. مدیران به عنوان افرادی که مسئولیت‌های بسیاری را بر عهده دارند، ممکن است با فشارهای زیادی روبرو شوند که می‌تواند به شکلی سمی برای آن‌ها مؤثر باشد.

دیگر عواملی که می‌تواند به سمی شدن مدیران در سازمان‌ها منجر شود، شامل تنش‌های روابطی در سازمان، عدم تعادل بین کار و زندگی شخصی، عدم احساس کنترل بر مسئولیت‌ها و تصمیم‌هایی که در سازمان می‌گیرند، عدم حمایت و همکاری از سوی همکاران و یا عدم تعیین وضعیت کاری و مسئولیت‌های مدیران می‌باشد.
به همین دلیل، سازمان‌ها بهتر است که به منظور حفظ سلامت روان و جسمانی مدیران، سیاست‌ها و رویه‌های مناسبی را در خصوص مدیریت فشارهای کاری، تعادل بین کار و زندگی شخصی، حمایت و همکاری با همکاران و تعیین وضعیت کاری و مسئولیت‌های مدیران تعیین کنند.

چه راهکارهایی برای کاهش فشارهای کاری مدیران وجود دارد؟

برای کاهش فشارهای کاری مدیران، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

 • تعیین وضعیت کاری و مسئولیت‌های مدیران به شکل شفاف:
   این امر می‌تواند به مدیران کمک کند تا بتوانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و فشارهای کاری را کاهش دهند.
 • تعیین مرزهای واقعی برای مسئولیت‌های مدیریتی:
   برای کاهش فشارهای کاری، می‌توان بهترین راه حل‌ها را پیدا کرد و مرزهای واقعی برای مسئولیت‌های مدیریتی تعیین کرد تا مدیران بتوانند کارهای خود را با اطمینان انجام دهند.
 • توسعه مهارت‌های مدیریتی:
   توسعه مهارت‌های مدیریتی از جمله مهارت‌های مرتبط با مدیریت زمان، ارتباطات، رهبری، حل مسئله و تصمیم‌گیری، می‌تواند به مدیران کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و فشارهای کاری را کاهش دهند.
 • ارتقای ارتباطات و همکاری:
   ارتقای ارتباطات و همکاری در سازمان می‌تواند به مدیران کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و از تعامل با همکاران لذت ببرند.
 • تعادل بین کار و زندگی شخصی:
   تعادل بین کار و زندگی شخصی از جمله موارد مهمی است که می‌تواند به مدیران کمک کند تا فشارهای کاری را کاهش دهند و به بهترین نحو از زندگی شخصی خود نیز لذت ببرند.
 • حمایت از سلامت روانی مدیران:
   حمایت از سلامت روانی مدیران شامل ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره است که به مدیران کمک می‌کند تا با فشارهای کاری بهتر روبرو شوند و سلامت روانی خود را حفظ کنند.

آیا تعادل بین کار و زندگی شخصی برای مدیران مهم است؟
بله، تعادل بین کار و زندگی شخصی برای مدیران بسیار مهم است. مدیران به عنوان افرادی که مسئولیت‌های بسیاری را بر عهده دارند، ممکن است با فشارهای زیادی روبرو شوند که می‌تواند به شکلی سمی برای آن‌ها مؤثر باشد. از طرفی، زندگی خانوادگی نیز به عنوان یکی از جنبه‌های مهم زندگی، برای مدیران بسیار ارزشمند است.
تعادل بین کار و زندگی شخصی به مدیران کمک می‌کند تا بهترین کارایی را در کار خود داشته باشند و با توجه به نیازهای شخصی خود، از زندگی خود لذت ببرند. از طرفی، زندگی خانوادگی نیز به مدیران کمک می‌کند تا از نظر روحی و جسمی سالم باشند و به بهترین شکل ممکن در کار خود عمل کنند.
با این حال، تعادل بین کار و زندگی شخصی برای مدیران معمولا به دلیل فشارهای کاری بالا و مسئولیت‌های بیشتر، دشوار است. به همین دلیل، سازمان‌ها باید به منظور حفظ سلامت روان و جسمانی مدیران، سیاست‌ها و رویه‌های مناسبی را در خصوص مدیریت فشارهای کاری، تعادل بین کار و زندگی شخصی، حمایت و همکاری با همکاران و تعیین وضعیت کاری و مسئولیت‌های مدیران تعیین کنند.

چه رویه‌هایی برای مدیریت فشارهای کاری وجود دارد؟
برای مدیریت فشارهای کاری، رویه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. در ادامه برخی از رویه‌های مدیریت فشارهای کاری را ذکر می‌کنم:

 • تعیین اولویت‌های کاری:
   مدیران باید با تعیین اولویت‌های کاری، بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و فشارهای کاری را کاهش دهند.
 • ارتقای مهارت‌های مدیریتی:
   ارتقای مهارت‌های مدیریتی از جمله مهارت‌های مرتبط با مدیریت زمان، ارتباطات، رهبری، حل مسئله و تصمیم‌گیری، می‌تواند به مدیران کمک کند تا بهترین تصمیم‌ها را بگیرند و فشارهای کاری را کاهش دهند.
 • توسعه سیاست‌های مناسب:
   توسعه سیاست‌های مناسب در خصوص مدیریت فشارهای کاری، می‌تواند به مدیران کمک کند تا با فشارهای کاری به بهترین شکل ممکن روبرو شوند.
 • حمایت از سلامت روانی:
   حمایت از سلامت روانی مدیران شامل ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره است که به مدیران کمک می‌کند تا با فشارهای کاری بهتر روبرو شوند و سلامت روانی خود را حفظ کنند.
 • توسعه فرهنگ سازمانی:
   توسعه فرهنگ سازمانی که بر اساس احترام و همکاری ساخته شده باشد، می‌تواند به مدیران کمک کند تا با فشارهای کاری به بهترین شکل ممکن روبرو شوند.
 • تعیین وضعیت کاری مناسب:
   تعیین وضعیت کاری مناسب، شامل تعیین مرزهای واقعی برای مسئولیت‌های مدیریتی و تعیین نقش و مسئولیت‌های هر مدیر، می‌تواند به مدیران کمک کند تا فشارهای کاری را کاهش دهند.

نقش ساختار سازمانی در کاهش استرس سازمانی
ساختار سازمانی می‌تواند دارای نقش مهمی در کاهش استرس سازمانی باشد. در ساختار سازمانی، عواملی مانند:

 • حجم کار،
 • توزیع وظایف،
 • سلسله مراتب سازمانی،
 • سیاست‌های منابع انسانی
 • فرهنگ سازمانی، می‌توانند بر کاهش یا افزایش استرس سازمانی تأثیرگذار باشند.

به عنوان مثال، در ساختار سازمانی با حجم کار بالا و توزیع نامتناسب وظایف، ممکن است مشکلاتی مانند اضطراب، خستگی، احساس بیش از حد فشار و استرس بیشتری برای کارکنان به وجود بیاید. در این موارد، برای کاهش استرس سازمانی، می‌توان ساختار سازمانی را با توجه به بررسی و ارزیابی مجدد حجم کار و توزیع وظایف، به منظور ایجاد توازن بیشتری، تغییر داد.
همچنین، در ساختار سازمانی با سلسله مراتب پیچیده و نامشخص، ممکن است کارکنان دچار اضطراب و استرس شوند، زیرا نمی‌توانند نقش و مسئولیت خود را به درستی مشخص کنند. در این موارد، تعیین نقش و مسئولیت‌های هر کارکنان و ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی شفاف و قابل فهم، می‌تواند به کاهش استرس سازمانی کمک کند.
همچنین، سیاست‌های منابع انسانی و فرهنگ سازمانی نیز می‌توانند در کاهش استرس سازمانی مؤثر باشند. به عنوان مثال، رویه‌ها و سیاست‌هایی که از کارکنان درخواست انجام کارهای اضافی بیش از حدی دارند، می‌تواند به افزایش استرس سازمانی منجر شود. برای کاهش استرس سازمانی، سیاست‌های منابع انسانی باید به گونه‌ای طراحی شوند که به کارکنان اجازه دهند تا به بهترین شکل ممکن با فشارهای کاری خود روبرو شوند.

ساختار سازمانی با توجه به عواملی مانند:

 • حجم کار
 • توزیع وظایف
 • سلسله مراتب سازمانی
 • سیاست‌های منابع انسانی
 • فرهنگ سازمانی، می‌تواند به کاهش استرس سازمانی کمک کند. برای این منظور، باید ساختار سازمانی را به منظور حفظ سلامت روانکارکنان، بهبود کیفیت کار و افزایش بهره‌وری، مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و در صورت نیاز، تغییرات لازم را اعمال کرد.

تایف و گردآوری : اعتماد هژبرالساداتی