ارتباط دو سویه؛ گفت و شنود با کارکنان

رهبری هوندا

در عصری زندگی می کنیم، یعنی عصر سرعت ، فضا و ماهواره بی درنگ می توان با هزاران کیلومتر دورتر ارتباط برقرار کرد.

 

ما با وجود توانایی های مان در  انتقال اطلاعات به دوردست‌ها آن هم ظرف چند هزارم ثانیه ، آیا استعداد ما در برقرار کردن ارتباط با شخص دیگر آن هم در یک اتاق هیچ افزایش یافته است؟

در جامعه ای که ارتباط میان زن و شوهر،  آموزگار و شاگرد ، کارمند و کارفرما به زوال گذارده است ، هوندا در ارسال پیام خویش به کارکنان و شنیدن سخنان آنان توان خویش را افزایش می‌دهد. شرکت با وجود موانع بزرگ این کار را به خوبی انجام داده است؛ موانع زبان و دوری از سرزمین خویش، به فاصله نیمی از کره زمین.

ارتباط دو طرفه
این آگاهی شرکت از وجود سد زبان بود که بر لزوم ایجاد ارتباط نیرومند میان ژاپنی ها و آمریکایی ها تاکید می گذاشت. نتیجه اینکه افراد سخن می‌گویند و به سخن ها گوش فرا می دهند و پیام ها انتقال می یابد.

هوندا بر خلاف بسیاری از سازمانهای بزرگ مجاری ارتباط با شبکه پیچیده و تو در تو از سطوح گوناگون مدیریت آشفته نمی سازد. چرا که در نتیجه آن همکاران از پوشش خویش برای بحث مستقیم با مقامات بلند پایه اجرایی دلسرد می شوند. شرکت های ژاپنی نوعی بسیار سازمان یافته و دیوانسالار هستند اما نمودارهای سازمانی انعطاف پذیر را می توان همه جا در هواندا پیدا کرد.

به خاطر سازمان های انعطاف پذیر هوندا برقراری ارتباط موثر به مراتب دشوارتر می گردد. محیط کاری که این ماهیت  را داشته باشد یک رهبری نیرومند را ایجاب می‌کند زیرا بدون هدایت دقیق ، شرکت گرفتار بی نظمی می گردد در هوندا ارتباط پیوسته و پایدار با رهبری مناسب کلید انجام همه کارها  است . 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی