تاثیر تصمیمات خرید از فردی به اجتماعی

تاثیر تصمیم گریری خرید از فردی به اجتماعی

 هنگام تصمیم گیری برای خرید مشتریان عموماً تحت تأثیر ترجیحات فردی و همچنین نیاز به انطباق اجتماعی هستند .

میزان اهمیت هریک از این دو عامل از فردی به فرد دیگر متغیر است . در میان تمام صنایع و دسته های مختلف نیز متفاوت است .
با توجه به اینکه هم اکنون در عصر اتصال زندگی میکنیم، وزن انطباق اجتماعی در تمام صفحات رو به فزونی است. مشتریان بیشتر و بیشتر به نظرات دیگران اهمیت می دهند. هچنین نظرات خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و مجموعه‌ای از نقدهای دیگران را گردآوری می کنند. مشتریان تصویر خود را از شرکت و برند ترسیم می کنند که با تصویری که شرکت ها و برند ها تلاش دارند تا از خود نشان دهند اغلب کاملاً متفاوت است.

رسانه های مجازی

 

اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بار با فراهم آوردن ابزارها و پلتفرم ها این جابجایی های بزرگ را تسهیل کرده اند.
 این روند ادامه خواهد داشت و تقریباً تمام مردم روی زمین به زودی به اینترنت متصل خواهد شد.  حل مناسب برای آنهایی که از دسترسی به اینترنت عقب ماندند گوشی‌های هوشمند ارزان است  در واقع پیش‌بینی شده است که ترافیک داده های ابزاری سیار و همراه از سال ۲۰۲۰ با ضریب ۳۳ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با چنین حجم وسیعی از اتصال ، رفتار بازار بسیار متفاوت خواهد شد.

در محیط‌های اجتماعی الکترونیکی مشتریان بیشتر از نظرات اجتماعی پیروی می کنند. در واقع بیشتر تصمیم‌گیری‌های خرید فردی ضرورتا” ، تاثیر پذیر از تصمیمات اجتماعی خواهد شد.
 مشتریان با یکدیگر در ارتباط هستند و درباره برند ها و شرکت ها گفتگو می کنند. از دیدگاه ارتباطات بازاریابی مشتریان دیگر مخاطبان منفعل نیستند بلکه در حال تبدیل شدن به رسانه های ارتباطی فعالند.

 با توجه به رشد روز افزون ارتباطات اجتماعی در فضاهای مجازی شما برای بهبود کسب و کار و خود آیا تا به حال برای زیرساخت های تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن برنامه ریزی و هدف گذاری کرده اید ؟ 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی