تاثیر گذاری رنگ در خرید

تاثیرگذاری رنگ در خرید

 بازاریابی بهترین نمونه خودش را میشناسد، آبی و صورتی برای دوره کودکی و زنان؛ قرمز و سیاه برای دوره نیرومندی؛ یا  شگفت‌زده کردن مشتریان با شیء سیاه قدیمی در رنگ صورتی.

 دو نمونه موفق آزمون شده از ارگونومی رنگ ها وجود دارد:
 ۱. مطالعه ارگونومی یک بانک جدید با دو رنگ انتخاب شده است: برای اعتماد،آبی تیره و  یکی برای پویایی،زرد .
 ۲. در یک مطالعه ارگونومی وبسایت،همه طرح  های سفید و سیاه قرمز انتخاب شده است.

تاثیر رنگ در فروش

 

 سه رنگ سفید سیاه و قرمز به شدت تیز هستند.  آنها همیشه برای افزایش شفافیت و تا حد ممکن برای جلب توجه استفاده می شود.
مانند علائم جاده ای.
این رنگ ها به طور گسترده در پرچم های ملی به کار گرفته می شوند.
 یکی از حکومت های دیکتاتور قرن بیستم پرچم خود را طراحی کرد و آن را بر اساس این سه رنگ پایه گذاری کرد.
اگر شما تمایل دارید ،در یک کنفرانس یا برای یک مشتری شفافیت را افزایش دهید گزینه لباس برای شما آسان است ؛ کت شلوار سیاه پیراهن سفید کراوات یا لوازم جانبی قرمز.

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی