دور از سوء ظن باشید: ناخودآگاه مشتری را ارضا کنید

بازاریابی عصبی - نورومارکتینگ

نورومارکتینگ

 به مشتری از طریق افزایش رهبری محصول و فروشنده نفوذ کنید.
 ظاهر فیزیکی خود را بهبود بدهید تا مشتری را تحت تاثیر قرار دهید.


 مغز مشتری خیلی برای فروشنده آشنا نیست باید ظرف چند ثانیه تصمیم بگیرد که آیا این شخص قابل اتکا یا اعتماد است یا خیر. شکل گیری سریع اولین برداشت موضوع بقا است. دوست یا دشمن؟

مطالعات ردیابی چشمی نشان می دهد که مغز مشتری به طور ناخودآگاه فروشنده را از طریق جستجوی عناصری که تایید یا رد کننده کیفیت آن باشد مورد آزمون قرار می‌دهد. مطالعات ، آشکار می کند که ناخودآگاه زمان زیادی را صرف آزمون ساعت و کفش‌های فروشنده می کند. مغز بدون هیچ دلیل منطقی دلالت می‌کند بر اینکه اگر کفش ها و ساعت فروشنده محصولات با کیفیتی باشند شخصی که ، از آنها استفاده می‌کند باید قابل اعتماد باشد و به او گوش می دهند.

مغز مشتری

 

 مطالعات نشان می دهد که ناخودآگاه ما ارزش و قدرت بیشتری برای افراد قد بلند لاغر و با شکمی صاف قائل هست. اگر شما به افراد ، عکس هایی نشان دهید،  و هیچ بحث و گفتگوی دیگری صورت نگیرد بیشتر افراد مورد مصاحبه افرادی که دارای این نوع فیزیک می باشند را به‌عنوان فردی  ارزشمندتر و قدرتمندتر شناسایی می‌کنند. صرف نظر از این واقعیت که این خصوصیات فیزیکی به هیچ طریقی به ارزش‌های ما به عنوان یک انسان مرتبط نمی شوند، مغز ناخودآگاه ما ، نظر خود را ارائه می کند. ظاهر فیزیکی فروشنده، اگر چه در صورتی که مشتری ها به خود ،زحمت گوش دادن به مغز خودآگاه خود را بدهند هیچ نفوذی بر مشتری‌ها نخواهد داشت اما بسیار کند است در حالی که شخص فروشنده تصمیم سریع طلب می کند.

 همیشه چیزی بپوشید که نشان قدرت است.
 لباس های با کیفیت بالا ، قلم ها ، یا عناوین باعث بهبود فروش می شوند. عنوان مشاور مدیرعامل در شرکت ها برای نمایندگان فروش اختراع شده است. یک میز مرتب نشانه کلاستیک قدرت است – یک نماد از کنترل و رهبری.

 به مشتری لطف کنید.
دادن چیزی مجانی در آغاز رابطه مشتری را ملزم می‌کند. تبادل در مغز ناخودآگاه آنها شکل می گیرد. آنها چیزی را باز خواهند گرداند  و به احتمال بیشتری خرید خواهند کرد. 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی