مزیت بازاریابی با بهره گیری از هدایای تبلیغاتی

هدایای تبلیغاتی - بازاریابی

کلیدی‌ترین ارزش هدایای تبلیغاتی در قابلیت های منحصر به فرد آنها در جهت انتقال یک پیام شرکت به مخاطبان هدف است.

از آنجایی که این کالا ها اغلب به صورتی طراحی می شوند که مورد استفاده دریافت کنندگان باشد، مشتریان آن را استفاده می‌کنند و جلوی چشم قرار می دهند. بدین ترتیب پیام، نام و نشان تجاری شرکت را مکرراً بدون صرفه هزینه‌های اضافی به آنها منتقل می سازند و به نوعی یکی از ابزارهای تبلیغاتی خاموش محسوب می‌شوند.

 

 هدایای تبلیغاتی از ویژگیهای ذیل برخوردارند این کالاها:

1- انعطاف پذیرند:

شما می توانید هدیه تبلیغاتی متنوع را به گروه‌های مختلف مشتریان در بازار هدف ارائه دهید. به علاوه با انتخاب مناسب ترین هدایای تبلیغاتی می توانید آن را به عنوان هدیه مفید، سرگرم کننده، پر هیجان و بحث برانگیز در آورید و از آن به عنوان نماد یادبود از شرکت خود به مشتریان تقدیم کنید.

2-  ملموس و با دوام هستند:

 با ارائه هدایای مفید و کاربردی، دریافت کنندگان می توانند در طولانی مدت از آن استفاده کنند و در نتیجه، اثربخشی  ابزار، افزایش یابد.

هدایای تبلیغاتی

3-  تاثیر و پیامد های قابل سنجش و ارزیابی را به جای می گذارند:

 با استفاده از این شیوه تبلیغات می توانید به سادگی  و دقت، دریافت کنندگان آنها را شناسایی کنید و با بهره گیری از شیوه های ساده مدیریت برنامه های تبلیغاتی می توانید در طول زمان اثربخشی این هدایا را برای هر گروه از مشتریان هدف ،مورد ارزیابی قرار دهید و به این ترتیب، هزینه های تبلیغاتی خود را به بهترین شیوه خرج کنید.

4- ارزش ادراک شده بالاتری را فراهم می‌آورند:

ارزش ادراک شده هدایای تبلیغاتی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات خرید مشتریان به شمار می‌رود و اغلب این تاثیر، از اثربخشی سایر شیوه های تبلیغاتی فراتر می رود.

5- مکمل فعالیت‌های بازاریابی هدفمند شرکت شرکت به شمار می روند:

 با درک عمیق به خواسته‌های مشتریان بالقوه می توانید هدایایی را ارائه کنید که برای هر بخش هدف شرکت، با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی آنها پرجاذبه باشد.

6- مکمل سایر رسانه های تبلیغاتی هستند:

 استفاده از هدایای تبلیغاتی به شما امکان می دهد که با بهره گیری از انواع رسانه ها و ابزارهای در اختیار خود، مبارزه تبلیغاتی یکپارچه را طراحی و پیاده سازی کنید.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی