نقش تبلیغات و ارتقاء در راهبرد برند

برندسازی

کسب و کارهایی که سهم بسیار کمی از فروش خود را برای تبلیغات صرف می‌کنند در مقابل رقبای خود که به نسبت بیشتر هزینه می کنند سهم کمتری از بازار را از آن خود می سازند و نیز به نرخ پایین‌تری از بازگشت سرمایه دست می یابند. چنین به نظر می‌رسد که این ارتباط تا حدودی از کیفیت نسبی محصولات یا خدمات ناشی می شود.

 شواهدی وجود دارد که شرکت هایی که در مخلوط تبلیغات پیشبردی خود تخفیف های فروش تاکید می کنند  به شرکت هایی که بر تبلیغات تاکید می ورزند نرخ پایین‌تری از با بازگشت سرمایه را کسب می کنند.

 تبلیغات نه فقط برند را قوی می سازد بلکه به سودآوری شرکت نیز کمک می کند . 

در اکثر مواقع راهبرد برند تبلیغات را به عنوان اصلی‌ترین حامل معنی به کار می‌گیرد اگرچه در بعضی موارد به ویژه در حوزه قبیله های نو و زیرفرهنگ ها احتمالاً تبلیغ شفاهی کانال اصلی ارتباط است.

نقش تبلیغات

برندها و حس عاشقانه

 عشق پرشور به کرات در ارتباطات برند مورد استفاده قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده جهانشمولی و اهمیت آن در زندگی مصرف کنندگان می باشد و شاهد آن  هم استفاده جهانی از رمانهای عاشقانه و دیگر اشکال فرهنگ عامه است.

اگرچه اغلب تحت گرایش جنسی دسته‌بندی می‌شود اما شواهدی وجود دارد که اشکال معمولی عشق ممکن است محرک های بسیار قدرتمندی باشند.  به ویژه ،مصاحبت عشق الهی نسبت به عشق جنسی و زمینی تاثیر بسیار متفاوتی بر تلقی مصرف کننده می گذارد مخصوصاًمصرف کنندگان بزرگسال در مقایسه با نوجوانان.

 این بدان معناست که ارتباطات برندهایی که بر عشق رمانتیک تاکید دارند چنانچه عشق را به عنوان بخشی از یک ارتباط معنادار و نه صرفاً یک جاذبه جنسی به تصویر بکشند ممکن است تاثیر بیشتری داشته باشند. نمونه بارز این مهم موفقیت چشمگیر یک راهبرد برند عشق رمانتیک برای “نسکافه گلد بلند” در بریتانیا ایالات متحده است ،که یک ارتباط عاشقانه را از طریق مصرف مشترک یک برند قهوه سریع در هر دو سوی دریای آتلانتیک به نمایش می گذارد.

قدرت عشق همچنین در استفاده کارآفرینانه آن در راهبرد برند “رولو” که در بالا به آن اشاره شد به نمایش درآمده است. “رولو”  پیشنهاد می کند،” عشق خود را با یک رولو طلایی پیچیده شده در یک جعبه هدیه زیبا با یک روبان ابریشمی قرمز ابراز کنید“.

شما برای برندسازی سازمان و یا کسب و کار خود چه استراتژی و راهبردی را طرح ریزی و اجرا می کنید؟

 برند سازی، معنای متفاوتی در دنیای پر رقابت امروز دارد قطعاً داشتن تیم های کاربلد و متخصص می تواند سازمان شما را به سودآوری بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمانی و نیز جایگیری مناسب در ذهن مخاطب کمک کند . 

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی