کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

 اهداف موسسه تولیدی در اغلب موارد افزایش میزان تولید ، حداقل نمودن هزینه و بهبود سطح کیفیت و مرغوبیت تولیدات و خدمات می باشد.

 کیفیت بالا

 سیستم های تولیدی برای تولید هر کالای خاص نیاز به طراحی جریان ساخت و تعیین مشخصات جریان کالا دارند. مشخصات اصلی کالا در زمان طراحی و قبل از شروع جریان تولید تعیین می گردد. که مشخصات طراحی می نامند. بعد از تولید محصول ، ممکن است متوجه شویم که تولید طبق مشخصات طراحی شده در جهت کیفیت صورت نگرفته است. بنابراین سطح کیفیت و مرغوبیت به دو  صورت مطرح می باشد یکی  در طراحی محصول و دیگری مرغوبیت در تولید آن.

 

کنترل کیفیت 

مرغوبیت در طراحی محصول شامل انتخاب نوع مواد اولیه مشخصات فیزیکی نوع جریان تولید می باشد.

 البته هرچقدر مرغوبیت  طراحی کالا افزایش یابد به تبع آن باید هزینه بیشتری نیز متحمل شویم.  برای مثال باید گفت بالاتری را برای مواد اولیه انتخاب می کنیم و این امر هزینه را بالا میبرد. اما مرغوبیت در تولید محصول به میزان تطبیق  مشخصات تولید شده با مشخصات طراحی شده بستگی دارد و به عبارت دیگر هر چقدر مشخصات محصول تولید شده با مشخصات طراحی شده انطباق بیشتری داشته باشد از کیفیت بالاتری برخوردار است و به عکس هرچقدر مشخصات محصول تولید شده مغایر با مشخصات طرح شده باشد کالا کیفیت پایین تری دارد. لازم به یادآوری است که کنترل کیفیت در خدمات نیز دارای اهمیت فراوان است اما این امر به سادگی بررسی کیفیت تولید امکان پذیر نیست.

بطورمثال کیفیت برخورد یک فروشنده و مشتری را نمی‌توان به راحتی ارزیابی کرد.

 

نویسنده: دکتر اعتماد هژبرالساداتی